Ökad oro över brottsligheten i samhället

Pressmeddelande

Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Samtidigt är oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Den självrapporterade utsattheten för de flesta brottstyper ligger på ungefär samma nivå som förra året. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I årets undersökning är det är 53 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Jämfört med 2022 är det en ökning med 7 procentenheter och det är den högsta nivån hittills i NTU. Bland kvinnor är det 54 procent som oroar sig över brottsligheten i samhället och bland män är det 51 procent.

– Vi kan inte se någon ökning vad gäller otryggheten för egen del, att man är orolig att gå ut på kvällen eller att det påverkar ens rörelsemönster på annat sätt. Däremot har en mer allmän oro över brottsligheten i samhället ökat i nästan 10 års tid och ökningen från förra året är särskilt kraftig, säger Sanna Wallin, utredare på Brå

Förtroendet för rättsväsendet som helhet, polisen, domstolarna och kriminalvården har minskat i årets undersökning. Störst minskning syns för polisen där andelen som har stort förtroende har minskat med 5 procentenheter sedan förra årets mätning (från 59 procent 2022 till 54 procent 2023). Trots minskningen i år är andelen på en högre nivå än vad den var under perioden 2007–2019.

För de flesta brottstyper, som efterfrågas i NTU, ligger andelen kvar på mer eller mindre samma nivå som 2021. Det syns dock en ökning för försäljningsbedrägeri, som har ökat från 5,7 procent 2021 till 6,1 procent 2022.

– En liten ökning syns även för sexualbrott och kort- och kreditbedrägerier. För personrån och cykelstöld syns i stället en minskning i år, säger Emelie Holst, utredare på Brå.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I NTU undersöks utsatthet för följande brott: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort- och kreditbedrägeri, nätkränkning, trakasserier, bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon samt cykelstöld. Referensperioden för utsatthet för brott är föregående kalenderår. Det innebär att den utsatthet som rapporteras i NTU 2023 avser utsatthet under 2022.

Kontakt

• Sanna Wallin, utredare: 08-527 58 534, sanna.wallin@bra.se
• Emelie Holst, utredare: 08-527 58 533, emelie.holst@bra.se