Kraftig ökning av knivvåld sedan 2010

Pressmeddelande

Sedan 2010 har antalet som skadas av knivvåld ökat med 50 procent, samtidigt som antalet som avlider har ökat med 30 procent. Unga män är överrepresenterade, men våldet drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

Medan utvecklingen av skjutvapenvåld har fått stort fokus, har ökningen av knivvåld blivit mindre uppmärksammat. Brå har undersökt utvecklingen av knivvåld mellan åren 2010 och 2022 och kan konstatera att det har skett en kraftig ökning av antalet skadade. Även antalet avlidna ökade under delar av 2010-talet. Både antalet skadade och avlidna hade en markant topp 2020, och har minskat efter det.

Under 2022 avled 32 personer till följd av knivvåld, medan 831 personer fick vård för skador.

– I Nationella trygghetsundersökningen kan vi se att antalet brott där det förekommer kniv – som misshandel, rån och hot – har ökat under den här perioden. Även antalet polisanmälda brott mot knivlagen har ökat, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Unga personer och män är betydligt mer utsatta än andra grupper. När det gäller dödligt knivvåld är sju av tio offer män och hela ökningen över tid består av manliga offer. Män i åldern 20–29 år är den grupp som drabbas oftast, medan kvinnor som drabbas oftast är något äldre, mellan 30 och 49 år.

Sedan 2017 är det vanligare att män avlider av skjutvapenskador än av knivskador till följd av att det dödliga skjutvapenvåldet ökat. Bland kvinnor, som oftare drabbas av dödligt våld inom ramen för nära relationer, är dock kniv och övriga våldsmetoder fortfarande vanligare.

– Även om unga är mer utsatta är knivvåldet inte något specifikt ungdomsproblem. Vi ser att de skadade i genomsnitt är äldre nu än tidigare. Det är heller inte fler unga idag än för tio år sedan som uppger att de burit kniv det senaste året, säger Johanna Olseryd.

Brås studie innehåller även förslag på förebyggande åtgärder för att minska knivvåldet.

– Tidigare forskning visar att knivbärande ofta föregås av utsatthet och deltagande i andra typer av våld. Därför är det viktigt att rikta in sig på våldets grundorsaker, säger Johanna Olseryd.

Även om antalet som skadas av kniv- och skjutvapenvåld har ökat under den undersökta perioden, har det totala antalet som sökt sjukvård för skador orsakade av våld minskat.

Fakta

Brås studie är en statistisk beskrivning av knivvåldets utveckling, och ger inte svar på orsakerna bakom ökningen. För att veta vilka som skadas och avlider har patientregistret och dödsorsaksregistret använts som källor. För att beskriva övrig vapenanvändning som inte nödvändigtvis leder till skador har statistik från olika självdeklarationsundersökningar använts.

Kontakt

Johanna Olseryd, utredare: 08-527 58 435, johanna.olseryd@bra.se