Brå och CVE medverkar i Almedalen

Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Måndag 5 juli
Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå, Håkan Jarborg Eriksson, chef, utvecklingscentrum Syd, NOA, Polismyndigheten, Maria Hävermark, senior åklagare, Åklagarområde Stockholm, Västerorts åklagarkammare, Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

 

Påverkar pandemin våldsbejakande extremism?

Tid: 10.00–12.30
Medverkande: Ahn-Zha Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen, Hannah Pollack Sarnecki, forskare, FOI, Patrik Hermansson, researcher, HOPE Not Hate, Josefin Bergström, senior rådgivare, CVE, Maria von Bredow, moderator, CVE.


Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – hur kan ni vässa ert arbete?

Tid: 13.00–14.05
Medverkande: Carl Gynne, utredare enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå, Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare, region Bergslagen, Polismyndigheten.

 

Tisdag 6 juli
Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande: Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå, Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City, Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost, Monica Landergård, pressekreterare, Brå.


Att förebygga och upptäcka välfärdsbrott

Tid: 13.00–13.40
Medverkande: Johanna Skinnari, biträdande enhetschef på enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå, Linnéa Graaf, processledare fördjupade uppföljningar, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm, Mikael Petersson, utredare, Borås stad.

 

Onsdag 7 juli
Islamofobiska hatbrott – hur ser de ut och hur hanteras de?

Tid: 10.00–10.30
Medverkande: Lisa Wallin, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå, Anne Asp, regionalt införandeansvarig för hatbrott i polisregion Öst, Polismyndigheten, region Öst, Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

 

För mer information:

Monica Landergård, pressekreterare, Brå: 072-99 58 500;

E-post: press@bra.se