Trygghet – en rättighet för alla?


Två poliser i ett samhälle

Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden, som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bland talarna märks justitieminister Morgan Johansson, rikspolischef Dan Eliasson samt Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, liksom inbjudna forskare från Nederländerna och Storbritannien.

– Det är en demokratisk rättighet att vara trygg, säger Charlotta Gustafsson, utredare på Brå. Därför är temat för den här konferensen så viktigt. I dag är upplevelsen av trygghet ojämnt fördelad, både mellan könen och till exempel beroende på var du bor. Det visar bland annat de trygghetsmätningar som Brå genomför varje år.

Långsiktigt arbete för trygghet i Sundsvall

Konferensens värdkommun har under många år arbetat både internt och externt med brottsförebyggande insatser. Under Råd för framtiden hamnar Sundsvall i strålkastarljuset, med förhoppningen att kunna inspirera och inspireras av de medverkande aktörerna.

– Vi vill att det ska vara tryggt att bo i vår kommun, oavsett vem man är eller var man är, säger Helen Otterström, trygghetssamordnare i Sundsvall. Det var en av grundtankarna när vi för fyra år sedan började utveckla vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, Trygga Sundsvall. Det har bland annat lett till att otrygga platser åtgärdas och att det i bostads­områdena har skapats nätverk som regelbundet lyfter frågor om trygghet och trivsel.

– Det är också viktigt att rikta blicken utåt och inhämta forskning och kunskap från andra länder. Därför har även internationella forskare bjudits in som talare, säger Charlotta Gustafsson.

Professor Otto Adang, Nederländerna, har genom sin forskning haft stor inverkan på den svenska polisens arbetssätt. Han kommer att tala om att förebygga social oro genom medborgar­dialog. Professor Simon Hallsworth, Storbritannien, har bland annat studerat attacker mot ambulanspersonal samt vandalisering i samband med upplopp. Han kommer att tala om människors agerande vid upplopp och demonstrationer.

Fakta om Råd för framtiden

Råd för framtiden är en nationell konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som arrangeras av Brå för femtonde gången. I år äger konferensen rum den 24-25 mars i Sundsvall, på Quality Hotel, och Sundsvalls kommun är medarrangör.