Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Pressmeddelande

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

I genomsnitt var 2 680 personer inskrivna i häkte under 2022. Av dessa var det 345 personer som avtjänade sin fängelsepåföljd i häkte, så kallade verkställighetsfall. Det motsvarade en ökning med 110 procent, jämfört med 2021.

- Det senaste årets ökning av verkställighetsfall i häkte påverkas av att det är platsbrist på anstalterna vilket innebär att det tagit längre tid att hitta anstaltsplatser med rätt säkerhetsklass till de klienter som väntar i häktena. Det leder till att de som egentligen skulle sitta i fängelse, istället får avtjäna hela eller delar av sin påföljd i häkte, säger Charlotta Lindström, statistiker, Brå.

Den ökade belastningen på Kriminalvården bör ses mot bakgrund av att både den sammanlagda strafftiden i utdömda fängelsedomar (+63 %) och antalet fängelsepåföljder (+23 %) har ökat sedan 2017.

Den som är 15–17 år och har begått brott, kan sedan 2021 dömas till ungdomsövervakning. Under 2022 påbörjade 72 personer en sådan påföljd. Omkring en tredjedel (36 procent) av de som påbörjade en ungdomsövervakning under 2022, var över 17 år. Det innebär att de var 15–17 år när de begick brottet, men hade hunnit fylla 18 år när påföljden började verkställas.

Statistiken över återfall i brott uppvisar små förändringar över tid. Dock syns en tydlig nedgång i återfall bland dem med många tidigare belastningar (9 eller fler). Även bland dem med kortare utdömda fängelsestraff (4 månader eller kortare) har andelen återfall minskat över tid.

Länkar till statistiken

Kontakt

Charlotta Lindström (kriminalvård), 08-527 58 416,
charlotta.lindstrom@bra.se

Oskar Lindström (lagföringar), 08-527 58 543,
oskar.lindstrom@bra.se

Eva Lindroth (återfall), 08-527 58 417,
eva.lindroth@bra.se