Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens

Pressmeddelande

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

– Landets kommuner behöver stå rustade inför den omfattande reform som den kommande lagstiftningen om kommunalt brottsförebyggande ansvar innebär. Vissa kommuner har ett utvecklat arbete men många behöver bygga upp sitt kunskapsbaserade arbete från grunden, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

På plats för att diskutera nuläge och utvecklingsbehov tillsammans med deltagarna finns bland andra justitie-och inrikesminister Morgan Johansson. Under konferensen lanseras också ett stödmaterial om att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Det handlar om arbetsformerna sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

– Vi hoppas att stödet ska underlätta för lokala aktörer att förebygga och bryta en brottslig utveckling hos fler ungdomar, säger Christina Söderberg, projektledare/utredare, Brå.
Det är Brå, Socialstyrelsen och Polismyndigheten som tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner samt Skolverket, som utvecklat stödet.

Några andra programpunkter under konferensen:

  • Hur ser framtidens brottslighet ut?
  • Hur kan miljöbrott förebyggas?
  • Kan skolan vara brottsgenererande?

Vi får också ta del av hur narkotikamarknaden ser ut i Sverige och konferensen gästas också av Dr. Alistair Harkness, från Australien, som visar hur brottslighet i gles- och landsbygd kan förebyggas.

Media är välkomna att delta på konferensen. Presslegitimation krävs.
Tid: 7 april kl. 10.30–16.30 och 8 april kl. 08.30–14.30
Plats: Gävle konserthus. Det är även möjligt att delta digitalt.
Anmälan: Kontakta press@bra.se

För ytterligare information:

  • Karin Svanberg, tfn: 072-99 58 494
  • Christina Söderberg, tfn: 08-518 32 427

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets årliga nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Gävle kommun.

Läs mer om konferensen