Förtroendet för rättsväsendet ökar


Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

I befolkningen mellan 16 och 79 år uppger 60 procent att de har stort förtroende för rättsväsendet. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan 2006. Lika många, 60 procent, uppger att de har stort förtroende för Polisen. Över tid är det dock förtroendet för Kriminalvården som ökat mest (från 29 till 42 procent), även om de fortfarande har lägst förtroende av alla rättsväsendets myndigheter. Generellt har ungdomar i åldern 16–19 år störst förtroende för rättsväsendet.

– Att ungdomar uppger sig ha så stort förtroende för rättsväsendet är intressant, och så har det sett ut sedan 2006 då undersökningen startades. Det innebär att det inte är en viss generation som känner särskilt högt förtroende, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Tryggheten ökar

Andelen som oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel har minskat från 15 procent år 2006 till 10 procent år 2014. Oron för att utsättas för fordonsrelaterade brott har under samma period minskat från 22 till 12 procent, medan oron för bostadsinbrott har legat relativt stabil på cirka 16 procent.

Samtidigt är det allt färre som uppger att de tror att brottsligheten ökar kraftigt. År 2006 uppgav 41 procent att de trodde det och år 2014 hade andelen sjunkit till 25 procent.

– Det är den lägsta uppmätta nivån sedan mätningarna började. Det är en intressant utveckling som vi kommer att följa noga, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Om NTU

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt erfarenheter av, och förtroende för, rättsväsendet.