Nationella trygghetsundersökningen 2014

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2014 redovisas resultaten för den nionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

Underlaget utgörs av drygt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Fakta om publikationen

Författare: Anna Frenzel, Lisa Wallin, Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander Strid
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 182

Rapport: 2015:1
ISBN 978-91-87335-39-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-585

Kundkorg

Summa: