Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet

Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt, tar emot ECPA-priset från Brås generaldirektör Erik Wennerström.


Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

Kristina Axen Olin, styrelseordförande Surfa Lugnt

Kristina Axen Olin. Foto: Surfa Lugnt

Surfa Lugnt arbetar för att tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och sprider samtidigt kunskap om hur man hanterar faror på nätet.

– Idag är barn och ungas vardag på nätet lika verklig och vanlig som mötet på skolgården eller idrottsplatsen. Samtidigt saknas tyvärr ofta vuxenvärlden på nätet. Vi försöker få föräldrar, lärare och andra vuxna att intressera sig för vad våra unga gör på nätet, att ställa frågor om hur det var på nätet idag, lika självklart som vi frågar hur det var i skolan. Att få representera Sverige i European Crime Prevention Award är fantastiskt positivt och blir en stor hjälp för att få uppmärksamhet av vuxna kring att vi måste engagera oss i barnens nätvardag, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Surfa Lugnt har funnits sedan 2005, och arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. De ger tips och råd på olika språk om hur vuxna kan engagera sig i ungas nätvardag. De tillhandahåller även artiklar och forskning kring ungas nätvanor och via deras webbplats kan man ställa frågor till Surfa Lugnts expertpanel inom internet- och ungdomskommunikation.

Juryns motivering:

”Surfa Lugnt är en organisation som arbetar för att ta tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och samtidigt sprida kunskap om hur man hanterar faror på nätet.

Genom att samla myndigheter, företag och ideella organisationer arbetar Surfa Lugnt med en bred ansats för att sprida information och öka medvetenheten kring ungas nätvardag.

Med hjälp av bland annat Sveriges främsta experter på internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor lyfter Surfa Lugnt fram en mångfald av perspektiv på hur man på ett lättillgängligt sätt kan öka medvetenheten och arbeta för ett positivt och tryggt internetanvändande.”

Priset i den svenska deltävlingen delas ut på Brå av generaldirektör Erik Wennerström idag, den 28 november klockan 15.00. I samband med prisutdelningen föreläser professor Mårten Schultz, Institutet för juridik och internet, om brott på nätet. Media är välkomna att närvara.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Årets tema är ”Cyber Safety”. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen.

För mer information

  • Kristina Axén-Olin, ordförande för Surfa Lugnt, tfn: 072 - 2000 225
  • Karin Svanberg, enhetschef på Brå: tfn: 08-527 58 494


Läs mer