Ny satsning på brottsförebyggande arbete


Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.

– Redan i slutet av 2015 presenterade Brå förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas. Det ska därför bli väldigt intressant att ta del av regeringens nya brottsförebyggande program som nu kommer att presenteras, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

600 brottsförebyggare möts i Malmö

Brås nationella konferens Råd för framtiden, samlar nästan 600 lokala brottsförebyggare från hela landet. I år har regeringen satsat på det brottsförebyggande arbetet och det innebär bland annat att Brå fått utökade uppgifter och att det kommer ett nationellt brottsförebyggande program. Bland årets talare märks justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som kommer att presentera regeringens nya nationella program, samt David M Kennedy som bland annat kommer att prata om att förebygga skjutningar och gängvåld. Kennedy är verksam vid John Jay College of Criminal Justice i New York och har erfarenhet av att arbeta våldsförebyggande i amerikanska storstäder. Konferensen kommer även att lyfta arbetet med situationell brottsprevention samt hur näringslivet kan involveras i det brottsförebyggande arbetet.

– Konferensen är ett utmärkt tillfälle för lokala brottsförebyggare i landet att få ny kunskap och inspiration till att fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet, säger Jenny Viström, projektledare, Brå.

En av programpunkterna är en trygghetsvandring som innebär att man går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Det kan handla om att identifiera platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vad man konkret kan göra för att åtgärda problemen. Det kommer också att bli ett avslutande panelsamtal med forskare, polis och kommunrepresentanter som diskuterar hur Sverige kan arbeta förebyggande mot grov kriminalitet.

Fakta om Råd för framtiden

Råd för framtiden är en nationell konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som arrangeras av Brå för sjuttonde gången. I år äger konferensen rum i Malmö den 21–22 mars på Malmö Live. Malmö stad är medarrangör.

Här är programmet för Råd för framtiden 2017

För ytterligare information

  • Karin Svanberg, enhetschef, Brå: tfn 072-99 58 494; e-post: karin.svanberg@bra.se
  • Jenny Viström, projektledare, Brå: tfn 072-99 58 531; e-post: jenny.vistrom@bra.se