Trakasserier och hot mot elitidrotten

Karolina Hurve och Anna Jonsson, utredare på Brå.

Karolina Hurve och Anna Jonsson, utredare på Brå, har studerat otillåten påverkan inom idrotten. Foto: Pernille Tofte


Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).

Brå har studerat otillåten påverkan inom idrotten. Det kan handla om att personer inom elit­idrotten, och ibland även deras anhöriga, blir hotade och får sina kontaktuppgifter spridda i drev på sociala medier. Det händer att personer i ledningsfunktioner blir hotade och trakasserade, för att de ska avgå, och att sportjournalister utsätts för att avskräckas från att göra granskande reportage eller skriva negativt om en viss klubb.

– Påverkare inom idrotten är ofta besvärligare att hantera än de som exempelvis försöker påverka myndighetspersoner. De har oftare ett skrämselkapital och kan lättare och snabbare samla stora grupperingar att delta i nätdrev och liknande, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.

Våga prata om problemen och stötta de utsatta öppet

En viss machokultur inom idrotten kan göra att de som utsätts för påverkansförsök inte pratar om det. Vissa utsatta berättar att de också saknat stöd från överordnade efter påverkansförsök. Organisationer som inte stöttar sin personal kan dock få problem med framtida rekryteringar. För att förebygga och hantera påverkansförsök kan idrotterna lära av varandra, genom att löpande dela erfarenheter, lyfta problemen med otillåten påverkan samt öppet stötta de som utsätts.

Risk för ekonomisk brottslighet

Ett annat problem inom idrotten är att idrottsföreningar löper risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

– De flesta idrottsföreningar är ideella föreningar som dessutom är lätta att bilda. Ingen registrering krävs, och det finns inga krav på att uppge vilka som företräder föreningen. Det gör att den kan utnyttjas för olika former av skattebrott och bedrägerier, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Fakta

I undersökningen ingår idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy, och då främst funktioner inom herridrott på elitnivå. Brå har även undersökt sportjournalisters och supporterpolisers utsatthet i samband med deras yrkesutövning inom idrotten. Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

För mer information

  • Karolina Hurve, 08-527 58 518, e-post: karolina.hurve@bra.se
  • Anna Jonsson, 08-527 58 405, e-post: anna.jonsson@bra.se

Ladda ner rapporten

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption (2018:5)