Att motverka otillåten påverkan inom idrotten

En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption

Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Idrottsrörelsen består av många olika aktörer med varierade uppgifter och mandat. Några av dessa uppgifter och mandat beskrivs vara av stor betydelse för vissa individer och det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök till följd av dessa. I denna rapport beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas. Studien har ett särskilt fokus på otillåten påverkan, det vill säga de händelser där den drabbade uppfattar att syftet var att påverka yrkesutövningen.

I undersökningen ingår idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy. Det handlar främst om funktioner inom herridrott på elitnivå. Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

Rapporten riktar sig i första hand till Riksidrottsförbundet och andra relevanta idrottsliga aktörer. Vår förhoppning är dock att resultatet är användbart för betydligt fler än de undersökta idrotterna.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-96-9
URN:NBN:SE:BRA-753

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Karolina Hurve och Anna Jonsson

Kundkorg

Summa: