Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre


Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

En hög andel av de anmälda våldtäktsbrotten under 2014 utreddes (94 procent) och endast 6 procent direktavskrevs. En femtedel av de utredda brotten ledde till att en person kunde knytas till brottet genom åtal. Andelen personuppklarade våldtäkter varierar från år till år men under 2014 personuppklarades 21 procent av de handlagda våldtäkterna.  

Personuppklaringen vid våldtäkt är högre ju yngre offret är. Under 2014 personuppklarades 42 procent av de utredda våldtäktsbrotten där den utsatta var under 15 år och 21 procent där offret var 15-17 år. Lägst personuppklaring är det när män över 18 utsatts för våldtäkt, bara 5 procent leder till att en gärningsperson binds till brottet.

– Det är ett tecken på att bevisläget är mer komplicerat när vuxna är utsatta, jämfört med när barn utsätts. Andelen personuppklarade brott då barn är utsatta, kan bli högre vissa år. Det beror på att det förekommer enskilda ärenden som omfattar många brott, just när det gäller våldtäktsbrott då barn är utsatta, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Fler unga misstänks för våldtäkt

Antalet personer som misstänks för våldtäkt har ökat under åren 2000­­-2014 och 98 procent av de misstänkta är män. Totalt 28 procent av dem som misstänks för våldtäkt är 15-20 år. Andelen misstänkta i den ålderskategorin har också ökat över tid, från cirka 20 procent år 2000 till 28 procent år 2014.

De flesta döms till fängelse

Den vanligaste påföljden för våldtäkt är fängelse. Genomsnittsstraffet vid våldtäkt och försök till våldtäkt av normalgraden var år 2014 ungefär 2,5 år (29 månader), och vid grov våldtäkt knappt 4,5 år (53 månader).

Fler våldtäkter anmäls

Antalet anmälda våldtäkter har ökat över tid. År 1975 anmäldes knappt 800 våldtäkter. Motsvarande siffra för år 2014 var nära 6 700. Antalet påverkas bland annat av lagstiftningsförändringar som gjorts. Däremot visar Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) inte motsvarande tydligt ökande trend när det gäller utsatthet för sexualbrott. Enligt NTU har utsattheten legat på mellan 0,7 och 1,3 procent av befolkningen under det senaste decenniet. Anmälningsbenägenheten vid våldtäkt är låg, vilket medför stora skillnader i antalet självdeklarerade och antalet anmälda brott.