Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan

Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan

I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultaten visar att de lagstiftningsförändringar som genomförts har lett till ökningar i antalet anmälda våldtäkter och har påverkat volymerna i rättskedjans senare led. Motsvarande förändringar går dock inte att utläsa i källor som mäter utsatthet för sexualbrott.

Det är viktigt för läsaren att ha i åtanke att de resultat som redovisas med hjälp av kriminalstatistik knappast speglar någon utveckling av sexualbrottsligheten i samhället. Resultaten ska istället användas för att beskriva den ärendebelastning och det arbete som rättsväsendets myndigheter har till följd av de våldtäkter som genom polisanmälan kommer till deras kännedom.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2015

Kortanalys 9/2015
URN:NBN:SE:BRA-601

Kundkorg

Summa: