Brottsförebyggande rådet

121 fall av dödligt våld under 2023

Pressmeddelande

Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022. Det visar ny statistik från Brå.

Under 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld, vilket var 5 fall fler än 2022. I 33 fall var offret av kvinnligt kön, det var 10 fall fler än 2022. I resterande 88 fall var offret av manligt kön, vilket var 5 fall färre än 2022.

Av de som föll offer för dödligt våld 2023 avsåg 104 fall personer 18 år eller äldre, vilket var 4 fall färre än 2022. Resterande 17 fall 2023 gällde offer under 18 år, det var 9 fler än 2022.

– Under året har både fler minderåriga och fler kvinnor fallit offer för dödligt våld, jämfört med föregående år. Det är till viss del ett resultat av konflikter i kriminella miljöer med dödlig utgång där personer under 18 år och även kvinnor har drabbats, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Dödligt våld mot närstående i en parrelation uppgick till 10 fall under 2023, vilket var samma nivå som 2022. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna.

Ny redovisning i statistiken för i år är kniv eller annat stickande/skärande föremål som våldsmetod. Skjutvapen var den vanligaste våldsmetoden 2023 och användes i 53 fall av dödligt våld, det var 10 fall färre än 2022. Därefter var kniv eller annat stickande/skärande föremål näst vanligast och användes i 41 fall 2023, vilket var 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder användes sammantaget i 27 fall 2023,9 fall fler jämfört med 2022.

Fakta

Varje år anmäls och utreds långt fler händelser som mord, dråp eller barnadråp, än vad som efter utredning kan konstateras vara dödligt våld. En stor del av anmälningarna visar sig vara annat än brott; exempelvis självmord, olyckor eller naturliga dödsorsaker. Under 2023 gjordes totalt 488 anmälningar om mord, dråp eller barnadråp. Av dessa konstaterades 121 fall vara dödligt våld.

Här hittar du statistik över konstaterade fall av dödligt våld

Se även slutlig statistik över Anmälda brott samt Handlagda brott, som också publiceras idag.

Statistik

Läs rapporten

Brå granskar samtliga anmälningar om fullbordat dödligt våld som registrerats av polis och åklagare under ett kalenderår. Resultatet från granskningen som presenteras i denna rapport utgör en del av den officiella kriminalstatistiken.

Kontakt

  • Jan Lundbeck, 08-527 58 508, jan.lundbeck@bra.se (Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld)
  • Klara Hradilova Selin, 08-527 58 408, klara.selin@bra.se (forskningsstudier om dödligt våld)