Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier


Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.

Brås kartläggning visar att en stor del av bedrägerierna handlar om en köp- eller säljprocess, att andra personers identiteter ofta används av bedragarna liksom att internet har en central roll. Fem huvudkategorier framträder i kartläggningen. Den största kategorin är kortbedrägerier följt av kreditbedrägerier, annonsbedrägerier, fakturabedrägerier samt övriga telefon- och internetbedrägerier. Brotten berör många delar av samhället och drabbar privatpersoner liksom företag och myndigheter.

– Bedrägeribrotten omfattar allt från köp med stulna kontokort eller kortuppgifter, till omfattande bedrägerihärvor där företag används som verktyg. Vanligt är även annonser där leveransen av varan uteblir efter betalning liksom fakturor för varor eller tjänster som inte är beställda, säger David Shannon, utredare på Brå.

Positiv utveckling hos rättsväsendet, men mer kan göras

Trots obalans mellan stora ärendevolymer och tillgängliga utredningsresurser har flera förbättringar skett i rättsväsendets arbete mot bedrägerier, men mer behöver göras. Bland annat bör polisen se över sammansättningen av specialistkompetenser vid bedrägeriutredningar och satsa på att utveckla nya arbetssätt vid svårutredda bedrägerityper.

Näringslivet behöver ta ett större ansvar

Det viktigaste är dock att minska inflödet till rättsväsendet och stoppa brotten på ett tidigt stadium. Fler aktörer behöver delta i det förebyggande arbetet, särskilt näringslivet har ett stort ansvar. Ett sätt att minska kortbedrägerier, som är den största och snabbast växande kategorin, är exempelvis att bankväsendet och företag inom e-handeln kräver identifiering med e-legitimation vid köp. Med ökade kontroller blir det dock krångligare för kunden att genomföra köp och många företag är oroliga att de ska tappa kunder till konkurrenter.

– Representanter för handeln beskriver en konflikt mellan säkerhetsåtgärder och smidig försäljning. Med branschgemensamma säkerhetslösningar skulle konkurrensproblemet undvikas och kunden skulle få ett säkrare köp, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

En åtgärd för att förebygga förekomsten av falska eller stulna identiteter är att se över regleringen för när personuppgifter får lämnas ut. I Sverige är det lätt att på laglig väg ta del av andras personuppgifter parallellt med att vi även har många typer av godkända identitetshandlingar. Att ha en central aktör som ansvarar för utfärdande och hantering av samtliga identitetshandlingar är ett av Brås förslag.