Byggföretagens arbete för att motverka arbetskraftsexploatering får pris för bästa brottsförebyggande insats

Årets vinnare håller upp en prischeck på 20 000 kr.

Årets pristagare: Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen, Claes Thunblad, chef Affärsutveckling och nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen, Carin Stoeckmann, ordförande i Byggföretagens förbundsstyrelse och VD för Byggmästar'n i Skåne. Längst till höger står Brås generaldirektör Mattias Larsson.

Pressmeddelande

Sund konkurrens i byggbranschen är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet bedrivs som ett brett samarbete mellan alla delar av branschen för att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatser gör det under schyssta villkor.

– Problemet med arbetskraftsexploatering inom byggbranschen är betydande, och orsakar stort lidande för individer. Med insatsen Sund konkurrens tar branschen ett tydligt ansvar för en komplex problematik, som arbetskraftsexploatering innebär, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Inom byggbranschen förekommer det att utländska arbetstagare utnyttjas genom lägre löner, längre arbetstider och färre förmåner än svenska arbetstagare som omfattas av svenska kollektivavtal. För att motverka detta startades Sund konkurrens som ett samarbete mellan myndigheter, fackföreningar och andra branschorganisationer.

Syftet med samarbetet är att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatserna har arbetstillstånd, säkerställd identitet och arbetar under schyssta villkor. Medlemmarna ska också se till så att alla underentreprenörer följer kollektivavtalet.

– Ett långsiktigt, uthålligt praktiskt arbete är det som ger störst effekt för att minska arbetskraftsexploatering. Alla problem går inte att lösa på en gång, det handlar om att först identifiera vad som ger störst skydd för de utsatta individerna och därefter skala upp ambitionsnivån, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Ett exempel som gett konkreta resultat är ett branschägt identifikationskort, och det så kallade ID06-systemet som kontrollerar om en individ har rätt att arbeta i Sverige. I dag finns över 700 000 aktiva id-kort och över 90 000 registrerade företag. För att kontrollera att reglerna efterlevs görs även arbetsplatskontroller av oberoende säkerhetsföretag.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Att Brottsförebyggande rådet nu uppmärksammar vårt målmedvetna arbete för en sundare byggbransch är mycket roligt och ett tecken på att vi är på rätt väg. En viktig framgångsfaktor är att vi lyckats samla många aktörer i branschen och agerat tillsammans, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

 

ECPA - European Crime Prevention Award

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt eller verksamhet. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen. Årets tema är arbetskraftsexploatering och människohandel. Finalen kommer att hållas i Spanien, som är nuvarande ordförandeland och de som valt årets tema. Finalen hålls i Valencia den 13-14 december.

Läs mer om ECPA

Kontakt

  • Karin Svanberg, enhetschef för enheten för brottsförebyggande arbete, Brå: 08-527 58 494, karin.svanberg@bra.se
  • Johan Flodin, Nationell projektledare för Sund konkurrens, Byggföretagen: 073-655 14 98, johan.flodin@byggforetagen.se