Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell.


Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.

– I ett unikt samarbetsprojekt mellan ideell sektor, näringsliv och myndigheter, har man identifierat ett led i brottskedjan där just de aktörerna kan ta ett ansvar för att försvåra grova övergrepp på barn, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet. Den typen av ansvarstagande där det egna vinstintresset inte sätts i första rummet, är alltid lovvärt.

ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen får pris för sitt arbete i ”finanskoalitionen mot barnsexhandel” där de i samverkan med bland annat polisen och näringslivet förebygger handel med övergreppsbilder på barn genom att försvåra betalningar i de finansiella systemen. ”Finanskoalitionen mot barnsexhandel” har identifierat den del i brottskedjan som just de kan påverka och genom samarbetet möjliggjort tillvägagångssätt för att förebygga denna typ av grova brott. Initiativet har sin styrka i samarbetet, som också ger en grund för framtida gemensamma insatser i takt med brottslighetens utveckling. Juryn vill särskilt framhålla värdet av aktörernas ansvarstagande i det brottsförebyggande arbetet samt den konkreta och framåtsyftande ansatsen.

Juryns motivering

 

Handel med bilder på övergrepp sker i princip alltid via internet. Genom sin medverkan i Finanskoalitionen kan svenska banker hjälpa polisen att spåra vart betalningar gått, till exempel till utländska internetsajter som säljer övergreppsbilder på barn. Bland annat använder bankerna en metod som fokuserar på att hitta försäljningsstället, för att stänga säljarens möjlighet att ta emot betalningar. Det handlar alltså inte om att spåra köparna, utan istället om att försvåra för säljarna att ta betalt.

Priset i den svenska deltävlingen delas ut av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en ceremoni på Brå idag den 22 oktober kl 13–15.15. I samband med ceremonin hålls även ett seminarium om att förebygga hot och trakasserier på nätet. Medverkar gör bl a Frida Andersson, utredare, Brå; Olle Cox, nätexpert, Friends; Ulrika Sundling, kommissarie, Polismyndigheten samt Zandra Kanakaris, förbundsordförande, UNIZON.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Årets tema är nätbrotts­lighet (cybercrime). Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Det vinnande projektet representerar Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Luxemburg den 17-18 december.

Läs mer