Fler skjutningar i landet


Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.

Hittills har det gjorts sammanställningar av antalet skjutningar i storstadsområdena. Nu har Brå på ett enhetligt sätt samlat in och analyserat uppgifter från hela landet. För år 2006 visar analysen att det inträffade 306 bekräftade eller sannolika skjutningar i hela landet. Motsvarande siffra för 2014 är 365 skjutningar. Det är en ökning med 20 procent.

– Förutom att man skjuter mot personer så händer det att man skjuter mot bostäder och parkerade fordon. Det finns också exempel på vådaskott vid skjutbanor, händelser som skett under jakt och skadegörelse mot till exempel busskurer eller liknande, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

Nästan 50 procent fler skottskador

Fler skottskadades också 2014 jämfört med 2006. År 2006 finns uppgifter om skottskador i 75 fall av de bekräftade eller sannolika skjutningar som anmäldes. Motsvarande siffra för 2014 är 111 fall. Skillnaden motsvarar en ökning med 48 procent mellan de båda åren. Skottskadorna omfattar allt från fullbordade fall av dödligt våld till lindriga skador.

Skjutningarna ökat mest i socialt utsatta områden

Två tredjedelar av skjutningarna har skett i storstadslänen. En jämförelse mellan 2006 och 2014 i de tre länen visar att skjutningarna minskat i Västra Götaland medan de ökat i Stockholm och Skåne län.

I områden som kännetecknas av utanförskap har skjutningarna ökat särskilt mycket. I de områdena var antalet anmälda skjutningar per 100 000 invånare, fem gånger vanligare än i övriga delar av landet.