Skjutningar 2006 och 2014

Skjutningar 2006 och 2014

– omfattning, spridning och skador

Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Samtidigt är skjutningar i många fall allvarliga händelser som får mycket uppmärksamhet i såväl media som den kriminalpolitiska debatten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med denna kortanalys är att beräkna antalet skjutningar som går att spåra i polisanmälningar under två olika år.

Utgångspunkten för beräkningen är samtliga polisanmälningar som omfattar sådana brottsrubriceringar som polisen brukar använda i ärenden som omfattar skjutningar. Bland anmälningarna har en fritextsökning gjorts för att identifiera de anmälningar som omfattar skjutningar. De två undersökningsåren är 2006 och 2014.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2015

Kortanalys 7/2015
URN: NBN: SE: BRA-625

Kundkorg

Summa: