Om statistiken

Brå är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken belyser brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.
En av de mest använda källorna för information om brottsligheten i Sverige är den officiella kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken belyser brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. Statistiken bygger på de uppgifter som dessa myndigheter registrerar i sina administrativa system, i samband med utredningen av en misstänkt brottslig händelse, lagföring av en person som befunnits skyldig till brott och verkställande av en utdömd påföljd. De brott som aldrig anmäls kommer därför inte med i statistiken. Detta bör man tänka på när man tolkar statistiken.

Flödet i rättsväsendet

Flödet inom rättsväsendetFörstora bilden

Den rättsliga hanteringen av ett brott från det att brottet anmäls och registreras hos polisen till det att en gärningsman döms för brottet och verkställer en påföljd brukar benämnas flödet inom rättsväsendet. (Klicka på bilden för att förstora).

Statistiken publiceras årligen, förutom statistiken över anmälda brott som publiceras varje månad. Statistiken publiceras bland annat på denna webbplats och i publikationen Kriminalstatistik.

Kriminalstatistikens indelning

Den officiella kriminalstatistiken är uppbyggd i olika delområden som motsvarar olika händelser i rättsväsendets hantering av brott och beskriver således vissa stadier i detta flöde. 
  • Brott (anmälda brott, konstaterade fall av dödligt våld, handlagda brott, misstänkta personer, handlagda brottsmisstankar)
  • Personer lagförda för brott
  • Kriminalvård
  • Återfall i brott

Sidan senast uppdaterad:

Officiell statistik

Som statistikansvarig myndighet har Brå bland annat ansvar för att statistiken är objektiv,
att den dokumenteras och att kvaliteten deklareras. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen ovan. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Läs mer på SCB.s webbplats