Anmälda brott kvartal 2 och första halvåret 2024 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under andra kvartalet 2024 och första halvåret 2024 finns tillgänglig från kl 8.00 den 18 juli.