Nationella trygghetsundersökningen 2024 (NTU 2024)

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2024 publiceras den 16 oktober. Den mäter, genom en omfattande enkät­undersökning, utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av rättsväsendet.

Läs mer