Omslag till rapporten varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”

Vilka faktorer påverkar hur Polisens resultat utvecklas, vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mätas? Det är frågor som ställs i Brås slutrapport om satsningen på 20 000 poliser.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Satsningen på 20 000 poliser

Under åren 2006–2010 gjorde regeringen en satsning på att öka antalet poliser med närmare 2 500 och 2012 fick Brå i uppdrag att utvärdera satsningen. Brå har hittills presenterat tre delrapporter. Dessa har visat att polisen i många avseenden har förbättrat sina resultat sedan 2006, med mer planlagt brottsförebyggande arbete, kortar handläggningstider och ett ökat förtroende för polisen. Denna fjärde och sista rapport fokuserar på vad som kan ha stått i vägen för bättre utredningsresultat och vilka förväntningar som är rimliga att ha på andelen personuppklarade brott.

Rapporten består av fyra separata kapitel. Det första analyserar statistik över faktorer som kan förklara att personuppklaringen inte ökat trots satsningen. Det andra beskriver mångfalden i polisens arbetsuppgifter och väcker frågan om mer renodlade arbetsuppgifter skulle förbättra resultaten. Det tredje kapitlet redovisar ett försöksprojekt som Brå initierat hos polisen i Stockholm i syfte att få en bild av hur resultaten för personuppklaringen skulle kunna höjas. I det sista kapitlet jämförs personuppklaringen i Sverige med ett antal andra länder i Europa. Det kapitlet finns även översatt till engelska: The Clearance Rate in Sweden and Other Countries Pdf, 2 MB.

Tidigare delar i rapportserien

Fakta om publikationen

Författare: Anna-Lena Beutgen, Anna Eksten, Stina Holmberg, Linnea Littmann, Fredrik Marklund
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 158

Rapport: 2014:17
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-32-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-568

Snacka om brott – en podd från Brå

Hur många brott är möjliga att klara upp?

Snacka om brott: avsnitt 2

Hur många brott är möjliga att klara upp?

2. Hur många brott är möjliga att klara upp?

Tillsammans med City-polisen i Stockholm har Brå genomfört ett försöksprojekt för att undersöka möjligheten att klara upp fler mängdbrott.

Medverkande: Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk, polisassistent på Norrmalmsenheten i Stockholm.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 april, 2015

Relevanta publikationer: Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott; Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Kundkorg

Summa: