Omslaget till rapporten Brott i nära relationer

Brott i nära relationer

En nationell kartläggning

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket gör att denna typ av brottslighet måste undersökas på annat sätt än via statistiken över polisanmälda brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten  beskriver människors utsatthet för olika former av psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Syftet med kartläggningen är att få bättre kunskap om brott i nära relationer i Sverige: Hur utbrett är problemet? Hur kan det ta sig uttryck? Vilka är de som utsätts?

Denna kartläggning bygger på ett nytt frågeavsnitt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen. Det nya frågeavsnittet är konstruerat för att kunna upprepas, vilket ger en unik möjlighet att använda som verktyg för att följa utsattheten över tid.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Frenzel
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 160

Rapport: 2014:8
Publikationsnummer: ISBN978-91-87335-23-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-546

Snacka om brott – en podd från Brå

Våld i nära relationer

Snacka om brott: avsnitt 7

Våld i nära relationer

7. Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 2 september, 2016

Relevanta publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen

Kundkorg

Summa: