NTU 2015

Nationella trygghetsundersökningen 2015

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2015 redovisas resultaten för den tionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Underlaget utgörs av drygt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

NTU belyser frågeställningar som

  • Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen?
  • Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd?
  • Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2015 – Teknisk rapport.

Fakta om publikationen

Författare: Thomas Hvitfeldt, Sara Westerberg, Åsa Irlander Strid
Anna Frenzel och Sahar Ashir
Publikationsår: 2016
Antal sidor: 190

Rapport: 2016:1
ISBN 978-91-87335-59-4
URN:NBN:SE:BRA-632

Kundkorg

Summa: