Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014

Målsägandes medverkan i rättsprocessen

Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan
utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att
ärenden läggs ned.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Studien visar att det finns en rad olika skäl för den enskilde att medverka, men också för att inte medverka. Beslutet och förmågan att medverka eller inte kan bland annat hänga samman med brottstypen, sociala och individuella faktorer och tidigare erfarenheter. Det kan till exempel handla om att målsäganden känner rädsla, oro eller uppgivenhet inför att genomgå en rättslig process. För att kunna öka målsägandes medverkan är det viktigt att förstå både motiven för och skälen för att inte vilja eller kunna medverka
och denna studie undersöker omständigheter som på olika sätt kan underlätta för målsäganden att medverka i rättsprocessen.

I rapporten behandlas frågeställningar som: hur påverkar rättsprocessen av målsägandes medverkan, vilka stödbehov har målsägande och hur kan stödet utvecklas under och efter rättsprocessen?

Rapporten riktar sig i första hand till rättsväsendets aktörer.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-64-8

© Brottsförebyggande rådet 2016
Författare: Olle Westlund, Melai Lehkamo, Sara Merenius

Rapport: 2016:8
URN:NBN:SE:BRA-650

Snacka om brott – en podd från Brå

Våld i nära relationer

Snacka om brott: avsnitt 7

Våld i nära relationer

7. Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 2 september, 2016

Relevanta publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen

Kundkorg

Summa: