Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide

En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Vi tror att du som läser den arbetar på strategisk nivå eller har ett övergripande ansvar för att utveckla trygghet och säkerhet i något eller flera bostadsområden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Grannsamverkan i flerfamiljshus

Kanske är du verksam inom kommunens lokala brottsförebyggande råd (eller motsvarande), polisen, fastighetsägarbranschen, någon boendeförening eller något försäkringsbolag. Är du en privatperson som vill starta grannsamverkan i ditt flerfamiljshus, rekommenderar vi dig att ta kontakt med någon av ovanstående parter.

Guidens innehåll baseras på forskningsrön och praktiska erfarenheter från grannsamverkan i flerfamiljshus. Den är rådgivande och visar hur du på ett strukturerat sätt kan bygga upp en organisation och skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt grannsamverkansarbete. Längst bak i skriften finns en förteckning över var man kan ta del av mer detaljerad information och praktiska tips om grannsamverkan.

Guiden är framtagen för att fungera i bostadsområden som präglas av hög brottsutsatthet och stor otrygghet och där det initialt inte finns så stort engagemang för grannsamverkan bland de boende.

Den fungerar även bra för dig som verkar i mer trygga områden och där det finns intresse och engagemang bland de boende. I sådana lägen kan man anpassa guidens organisatoriska förslag utifrån områdets problembild och behov.

Fakta om publikationen

Författare: Erika Sallander
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 12

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-82-7
URN:NBN:se:bra-449

Kundkorg

Summa: