Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Utvecklingsseminarium

Samverka för att förebygga återfall i brott

Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd.

Det här arrangörsmaterialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handledning till dig som projektledare, dels allt material du behöver för att tillsammans med en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 1. En handledning

Handledningen vänder sig till dig som är projektledare. Den går igenom det som behöver göras under projektets olika faser, inklusive tips om hur du hittar de rätta deltagarna och vilka uppgifter dina medarbetare har under seminariedagen.

Utvecklingseminarium del 1: Handledning Pdf, 732 kB.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 2. Workshopkompendium

Kompendiet innehåller anvisningar och frågor som ger deltagarna ledning i att, steg för steg, kartlägga och analysera hur det lokala återfallsförebyggande arbetet ser ut i dag och vad som behöver utvecklas vidare. Utifrån det framarbetade underlage tar deltagarna sedan gemensamt fram konkreta förslag på vad som kan göras för att utveckla samverkan i syfte att skapa ett effektivt återfallsförebyggande arbete.

Utvecklingseminarium del 2: Workshopkompendium Pdf, 427 kB.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 4. Bakgrundsmaterial

Samhällets olika aktörer behöver samverka för att erbjuda ett professionell och effektivt återfallsförebyggande stöd. Hur får man till detta effektiva arbete, vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet? Om detta handlar denna skrift. Med hjälp av en nulägesbeskrivning, presentation av forskning och olika praktiska erfarenheter är vår förhoppning att du som praktiker eller beslutsfattare ska få insikt i områdets problematik och tips på olika utvecklingsmöjligheter.

Utvecklingseminarium del 4: Bakgrundsmaterial Pdf, 567 kB.

Fakta om publikationerna

Författare: Erika Sallander
Publikationsår: 2014

URN:NBN:SE:BRA-572
URN:NBN:SE:BRA-573
URN : NBN :SE: BRA-574

Kundkorg

Summa: