Rapportomslag Säkrare parkeringsplatser

Säkrare parkeringsplatser

Handbok med checklista som hjälper dig att förebygga bilbrott
En handbok för att motverka bilbrottslighet.
År 2003 gav regeringen Brå i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i landet. I strategin ingår bland annat att verka för att bilbrott på parkeringsplatser minskar.

Fakta om publikationen

Bearbetning till svenska: Lina Nilsson, Johanna Brink
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32130-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-156

Kundkorg

Summa: