Rapportomslag Lokal organiserad brottslighet

Lokal organiserad brottslighet

En handbok om motåtgärder

Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: smuggelcigaretter, svartsprit, droger, stöldgods och häleri, organiserat svartarbete, människohandel och koppleri. Men det som finns här och nu går också att förändra. Det är vad den här handboken handlar om.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Samverkan på lokal nivå

Handboken svarar på frågan hur organiserad brottslighet kan förebyggas lokalt; kommunala förvaltningar, myndigheter, lokala näringslivet, fackföreningar och organisationer kan på olika sätt och i samverkan försvåra för kriminella att driva sin verksamhet.

Handboken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet på uppdrag av regeringen och med stöd av Sveriges kommuner och landsting.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell, Anna Kers, Rasmus Sundin, Charlotta Gustafsson, Kerstin Gustafsson Figueroa, Johanna Skinnari, Daniel Vesterhav, Lars Alexandersson, Kajsa Eliasson
Publikationsår: 2010
Antal sidor: 340

Publikationsnummer: ISBN 978-918602750-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-386

Kundkorg

Summa: