Publikationer

  1. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2023 | Bedömning avseende perioden 2024–2027

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  2. Klassificering av brott | 2024 | Anvisningar och regler. Version 12.0

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  3. This report presents the results of Brå’s study on the police’s work in connection with profiling and equal treatment. The study stems from the Swedish Police Authority’s request for an independent party to investigate what this work looks like at different levels within the organisation. The aim of the report is to contribute towards the Authority’s development work within this area.

  4. Polisens arbete med profilering och likabehandling | 2023:12 | Med fokus på diskriminerande etnisk profilering

   Brå har studerat polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Rapporten har tagits fram efter önskemål från Polismyndigheten om att en oberoende part belyser frågan med syftet att den ska bidra till myndighetens utvecklingsarbete.

  5. Klassificering av brott | 2023 | Anvisningar och regler. Version 11.1

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  6. How has the Police Authority organised and managed growth activities? Is the outcome so far in line with the government's goals and what factors might explain any shortcomings in goal fulfilment?

  7. Under de senaste tio åren har det i Sverige skett en kraftig ökning av det dödliga våldet i kriminell miljö – det handlar om brott som dessutom är svåra att utreda. I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

  8. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2023 | Bedömning avseende perioden 2023–2026

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  9. Polisens resursfördelning och personaltillväxt | 2023:2 | Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

   Den här rapporten behandlar resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten 2015–2022, med syfte att besvara frågan om Polismyndigheten förvaltat och styrt resursökningen i enlighet med regeringens intentioner.

  10. The purpose of this study is to report on the extent to which forensic activities have benefited from the government's investment in 10,000 more police employees, whether the increase in resources has contributed to better results and what remaining obstacles there are to achieve an efficient forensic process.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.