Publikationer

  1. Klassificering av brott | 2021 | Anvisningar och regler. Version 9.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  2. Evaluation of the Sexual Crimes Group in North Stockholm | 2021 | English summary of report 2021:7

   In 2019, the North Stockholm Police District set up a special investigation team, the Sexual Crimes Group, which only investigates rape cases. This evaluation studies whether the introduction of Group has led to better investigative work in rape cases.

  3. Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord. Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

  4. A study of the preconditions for sharing information between police, social services and other actors in order to prevent crime.

  5. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2021 | Bedömning avseende perioden 2021–2024

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  6. Informationsdelning mellan socialtjänst och polis | 2021:2 | i brottsförebyggande arbete med barn och unga

   Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan polis, socialtjänst och andra aktörer i arbetet med att förebygga brott, i synnerhet gällande barn och unga.

  7. Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten | 6/2020 | Förekomst och följder av otillåten påverkan

   Många anställda inom Polisen har blivit utsatta för otillåten påverkan där någon försökt att påverka deras tjänsteutövning. Det är vanligt att de poliser som blivit utsatta förändrar sitt beteende i privatlivet, men också att de byter eller lämnar sitt uppdrag.

  8. 8+2 | 2020:5 | En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning

   Brå har utvärderat polisens nya modell för schemaläggning av den ingripande verksamheten. Hur har arbetet bedrivits och på vilket sätt har det påverkat resultaten och arbetsmiljön?

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-33-9
  9. Body cameras | 2020 | An evaluation of the pilot scheme in Police Region Stockholm. English summary of Brå report 2020:1

   An evaluation of the use of body cameras in Police Region Stockholm.

  10. Snabbare lagföring | 2020:3 | Utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm

   Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.