Publikationer

  1. Klassificering av brott | 2022 | Anvisningar och regler. Version 10.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  2. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  3. Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG) | 2022 | Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

   Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

  4. SSPF | 2022 | Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

   Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

  5. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2022 | Bedömning avseende perioden 2022–2025

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  6. Klassificering av brott | 2021 | Anvisningar och regler. Version 9.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  7. Evaluation of the Sexual Crimes Group in North Stockholm | 2021 | English summary of report 2021:7

   In 2019, the North Stockholm Police District set up a special investigation team, the Sexual Crimes Group, which only investigates rape cases. This evaluation studies whether the introduction of Group has led to better investigative work in rape cases.

  8. Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord. Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

  9. A study of the preconditions for sharing information between police, social services and other actors in order to prevent crime.

  10. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2021 | Bedömning avseende perioden 2021–2024

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.