Publikationer

  1. How has the Police Authority organised and managed growth activities? Is the outcome so far in line with the government's goals and what factors might explain any shortcomings in goal fulfilment?

  2. Under de senaste tio åren har det i Sverige skett en kraftig ökning av det dödliga våldet i kriminell miljö – det handlar om brott som dessutom är svåra att utreda. I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

  3. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2023 | Bedömning avseende perioden 2023–2026

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  4. Polisens resursfördelning och personaltillväxt | 2023:2 | Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

   Den här rapporten behandlar resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten 2015–2022, med syfte att besvara frågan om Polismyndigheten förvaltat och styrt resursökningen i enlighet med regeringens intentioner.

  5. The purpose of this study is to report on the extent to which forensic activities have benefited from the government's investment in 10,000 more police employees, whether the increase in resources has contributed to better results and what remaining obstacles there are to achieve an efficient forensic process.

  6. Polisens forensiska verksamhet | 2023:1 | Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

   I vilken utsträckning har den forensiska verksamheten hos Polismyndigheten tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur har resultaten utvecklats under samma tidsperiod och vilka kvarstående hinder finns det för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet?

  7. Klassificering av brott | 2023 | Anvisningar och regler. Version 11.0

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  8. Polisanmälda dataintrång | 2022:8 | Karaktär, utmaningar, utvecklingsområden

   I den här rapporten presenterar Brå en samlad överblick över karaktären på de dataintrång som anmäls till polisen och en beskrivning av de utmaningar som rättsväsendets aktörer står inför i sitt arbete med att utreda och lagföra brotten. Brå beskriver även utvecklingsområden för polisens arbete mot dataintrång. Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.

  9. Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.

  10. Klassificering av brott | 2022 | Anvisningar och regler. Version 10.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.