Publikationer

  1. Klassificering av brott | 2020 | Anvisningar och regler. Version 8.1

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  2. 8+2 | 2020:5 | En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning

   Brå har utvärderat polisens nya modell för schemaläggning av den ingripande verksamheten. Hur har arbetet bedrivits och på vilket sätt har det påverkat resultaten och arbetsmiljön?

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-33-9
  3. Body cameras | 2020 | An evaluation of the pilot scheme in Police Region Stockholm. English summary of Brå report 2020:1

   An evaluation of the use of body cameras in Police Region Stockholm.

  4. Snabbare lagföring | 2020:3 | Utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm

   Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt.

  5. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2020 | Bedömning avseende perioden 2020–2023

   I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

  6. Kroppsburna kameror | 2020:1 | En utvärdering av pilotverksamheten i polisregion Stockholm

   Kan kroppsburna kameror motverka hot, våld och trakasserier mot poliser i yttre tjänst? Och kan filmmaterial från sådana kameror bidra till att fler brott klaras upp? Det är några av de frågor som besvaras i denna rapport.

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-23-0
  7. Direktavskrivna brott | 2/2020 | Regionala skillnader och variation över tid

   I denna kortanalys beskrivs hur andelen direktavskrivna brott varierar mellan olika polisregioner i Sverige.

  8. I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning hatbrottsutsatta erbjuds och får det stöd som de anser sig behöva.

  9. Forensiska undersökningar och handläggnings­beslut | 5/2019 | En beskrivande studie av Nationellt forensiskt centrum

   I denna kortanalys beskrivs Nationellt forensiskt centrums (NFC) undersökningar och polisens handläggningsbeslut. NFC är den avdelning inom polisen som ansvarar för forensisk verksamhet.

  10. Våldtäkt från anmälan till dom | 2019:9 | En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden

   Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar.

   Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-17-9

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.