Metodstöd för NTU Lokal 2017

Detta metodstöd hjälper dig att göra en korrekt tolkning av NTU Lokals resultat – även om du inte är van vid att läsa statistik.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Metodstödets två syften

1. Att introducera grundläggande begrepp och fakta om olika typer av datainsamling och andra statistiska verktyg på ett så lättbegripligt sätt som möjligt. Metodstödet ska hjälpa dig att kunna göra en korrekt tolkning av NTU Lokals resultat även om du inte är van vid att läsa den här typen av statistiska uppgifter.
2. Att presentera ett antal enkla regler och exempel som ska hjälpa dig att kommunicera resultaten på ett felfritt och tydligt sätt.

Om NTU Lokal

NTU Lokal 2017 är en del av den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) med särskilt fokus på lokalpolisområden. Undersökningen, som gjordes med webb- och postenkäter, genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Brå under perioden januari–april 2017. NTU Lokal 2017 finansieras av Polismyndigheten.

Läs mer om Nationella trygghetsundersökningen

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-733

© Brottsförebyggande rådet 2017.
Författare: Paul Fuehrer, lektor i sociologi vid Södertörns högskola.

Kundkorg

Summa: