Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete

Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

ISBN: 978-91-87335-94-5
Pris för tryckt rapport 101 SEK inkl. moms
Lägg till

Handboken vänder sig till dig som arbetar i ett lokalpolisområde eller i en kommun med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet.

  • En orsaksanalys är ett arbetssätt för att undersöka varför ett brottsproblem uppstår.
  • Den görs genom att analysera vilka tänkbara faktorer som leder till att ett brott begås eller varför ett problem uppstår.
  • Att göra en orsaksanalys innebär att undersöka olika omständigheter och förhållanden som leder till brottslighet.
  • Syftet med att göra en orsaksanalys är att förstå varför problemet uppstår. Det innebär att identifiera de bakomliggande orsakerna för att därefter rikta rätt åtgärder mot orsakerna och på så sätt få effekt.

Här är ifyllbara pdf:er av flera av de matriser och figurer som du hittar i handboken. Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.

Det finns flera verktyg ni kan använda för att åskådliggöra analyser och era antaganden och som kan underlätta ert analysarbete. Här är några som du hittar i handboken.

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagrammet är ett sätt att identifiera och sortera tänkbara orsaker till ett problem. Dela in orsakerna utifrån de olika indelningarna som tidigare beskrivits, en på varje fiskben (brottsutsatt, gärningsperson och objekt/plats) och sök efter så många orsaker som möjligt till problemet.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagrammet ska bidra med att svara på frågorna:

  • Varför har vi problem med detta?
  • Vilka är de möjliga direkta orsakerna till att ett problem uppstår?
  • Vilka direkta och indirekta orsaker finns bakom problemet?

Händelsekedjan

Genom att kartlägga händelsekedjan kan ni både identifiera flera orsaker till problemet och samordna åtgärderna. I bästa fall kan ni bryta händelsekedjan långt innan ett allvarligt brott sker.

Trädet

Ett tillvägagångssätt kan vara att sortera förklaringsfaktoreroch bakomliggande orsaker till ett problem genom att rita ett träd.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Ett tillvägagångssätt kan vara att sortera förklaringsfaktoreroch bakomliggande orsaker till ett problem genom att rita ett träd.

Orsaksanalystriangel

Orsaksanalystriangeln är ett exempel på hur en orsaksanalys gällande störande och farlig mopedkörning kan utföras. Triangeln är ett bra underlag att ha när ni ska vidta åtgärder mot det problem ni har identifierat. Triangeln hjälper till i arbetet med att beskriva aktiviteter och aktörer så att ni inte missar något.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda pdf-filen.)

Orsaksanalystriangeln är exempel på hur en orsaksanalys gällande störande och farlig mopedkörning kan utföras.

råd för framtiden 2021

Orsaksanalys … är det mödan värt?

Session från konferensen Råd för framtiden 2021.

Varför sker brotten på en viss plats? Eller varför främst vid vissa tillfällen? Många gånger är detta inte en slump, utan beror på faktorer som kan besvara dessa frågor. Genom att analysera detta kan vi förstå vad som behöver göras, såväl för att åtgärda befintliga problem som för att arbeta förebyggande.

Medverkande: Thomas Ahlskog, trygghetschef, MTR Nordic; Thomas Bergqvist, brottsförebyggande handläggare, polisområde Södermanland, Polismyndigheten; Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun. Moderator: Anders Green, utredare, Brå.

Fakta om publikationen

ISBN: 978-91-87335-94-5
URN:NBN:SE:BRA-748

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Daniel Vesterhav och Linda Lindblom, Brå och Stefan Hellberg, Polismyndigheten

Kundkorg

Summa: