Polisens utredningar av hedersrelaterat våld

En studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med anställda inom polisen, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omdiskuterat problem som under de senaste tio åren har kommit att uppmärksammas alltmer i Sverige. Flera initiativ har tagits för att öka kunskapen om problemet och minska dess omfattning. Bland annat ingår hedersrelaterat våld och förtryck som en egen kategori i den handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterade 2007. Det har också tillkommit litteratur om hur yrkespersoner inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård bör arbeta med hedersrelaterade frågor och bemöta personer utsatta för hedersrelaterat våld.

Även inom polisen har hedersrelaterat våld uppmärksammats, exempelvis genom att Rikspolisstyrelsen tagit fram ett metodstöd och en interaktiv utbildning. För att ytterligare förbättra kunskaperna har Brottsförebyggande rådet efter förfrågan från Rikspolisstyrelsen gjort en studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Ekström
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 86

Rapport: 2012:1
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-85-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-455

Kundkorg

Summa: