Polisens hatbrottsmarkering

Kvalitetsgranskning av polisens hatbrottsmarkering samt jämförelse mellan statistik baserad på polisens hatbrottsmarkering och Brås hatbrottsstatistik

Denna studie granskar träffsäkerheten avseende polisens hatbrottsmarkering samt studerar likheter och skillnader i nivå och innehåll mellan statistik baserad på polisens hatbrottsmarkering och Brås hatbrottsstatistik.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hatbrott innebär i grunden ett angrepp mot mänskliga rättigheter och en bristande respekt för människors lika värde. Att studera hatbrott och presentera statistik på området är därför viktigt. För att bidra med fördjupad kunskap om rättsväsendets hantering av hatbrott, har Brå valt att genomföra den här studien om Polisens hatbrottsmarkering.

Studien har två syften. Det ena är att genomföra en kvalitetsgranskning av de anmälningar som polisen har markerat som hatbrott i sitt anmälningssystem, för att om möjligt se om utbildningsinsatsen 2015 har haft effekt på träffsäkerheten i hatbrottsmarkeringen. Det andra syftet är att studera omfattningen av och karaktären på statistik baserad på polisens hatbrottsmarkering jämfört med Brås hatbrottsstatistik, för att urskilja likheter och skillnader vad gäller nivåer, brottstyper, hatbrottsmotiv eller var i landet anmälan har registrerats.

Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet, men även till andra aktörer som är intresserade av frågor som rör polisens hatbrottsmarkering.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-791
Rapport: 2018:13

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Carina Djärv och Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: