Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2019

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

ISBN: 978-91-88599-09-4
Pris för tryckt rapport 160 SEK inkl. moms
Lägg till

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018, med hjälp av resultat från enkätundersökningar och intervjuer samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott.

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den tredje årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag. Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

Det brottsförebyggande arbetets utmaningar:

  • Prioritet och kunskap om de brottsförebyggande frågorna behöver höjas.
  • Mer riktat arbete utifrån samverkansprocessen behövs.
  • Fler aktörer behöver involveras och innovationsförmågan öka.
76% av länsstyrelsesamordnarna arbetar heltid med brottsförebyggande frågor

Andel länsstyrelsesamordnare som arbetar heltid med brottsförebyggande frågor.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-88599-09-4
URN:NBN:SE:BRA-818

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Malin Jonsson och Johan Lindblad

Kundkorg

Summa: