Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2020

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019, med hjälp av de sammanställda resultaten från enkätundersökningar, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer, samt en omvärldsanalys av pågående brottsförebyggande arbete. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126).

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den fjärde årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-890

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Linda Lindblom och Jenny Viström

Kundkorg

Summa: