Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

Milstolpar och exempel 1993–2016

Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett urval milstolpar presenteras här strukturerat i fem tidsperioder, då det brottsförebyggande arbetet kan sägas ha genomgått olika utvecklingsfaser: start, etablering, utvidgning, fördjupning och förberedelser inför kommande förändringar. Tanken är att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

Boken kan läsas från pärm till pärm, men dess upplägg gör det också möjligt att fokusera på enbart någon av de tidsperioder som fått utgöra stommen till kapitelindelningen. Det går också att följa vissa teman, i form av de återkommande rubrikerna Nationella initiativ, Lokal organisering av brottsförebyggande arbete, Exempel på brottsförebyggande arbete och Brås stöd till lokalt arbete.

Boken riktar sig i första hand till brottsförebyggande strateger, samordnare och specialister samt beslutsfattare i brottsförebyggande frågor. Ambitionen är att ge var och en, beroende på position, en förståelse för det brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-87-7
URN:NBN:SE:BRA-726

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Madeleine Elgemyr, Solveig Hollari, Malin Hansson, Per Alvant, Karin Svanberg och Charlotta Gustafsson

Kundkorg

Summa: