Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet 2016

År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå har fått i uppdrag att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i en årsrapport. Den här rapporten är den första i det slaget som har ett starkt fokus på att beskriva uppbyggnaden och utvecklandet av den verksamhet som Brå bedriver i form av stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. I kommande rapporter ger vi en mer utförlig beskrivning av verksamheten och organisationen av regionalt och lokalt brottsförebyggande arbete. Dessutom kommer mer utförliga bedömningar av utvecklingsbehov att göras.

Fakta om publikationen


© Brottsförebyggande rådet 2017
URN: NBN: SE: BRA-700

Kundkorg

Summa: