Norsjö är årets förebyggande kommun


Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.

– Om Norsjö, en av Sveriges minsta kommuner orkar upprätthålla sitt förebyggande arbete då kan alla göra det. Det går att göra saker med egentligen ganska små medel säger Mats Burman, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Norsjö kommun menar att framgången med arbetet beror på flera saker. De har bland annat under lång tid arbetat med kartläggningar och uppföljning. Det övergripande ansvaret för arbetet ligger inte endast på samordnaren utan det är ”allas ansvar” i kommunen. Oavsett partitillhörighet är det ett prioriterat område och man har gemensamma mål och styr åt samma håll.

– ”Vi” är ännu viktigare i en liten kommun och att man vet vad det är för mål som man arbetar mot, säger Mari-Louise Skoogh, ungdoms- och folkhälsostrateg, Norsjö kommun.

Det finns så många frågor som en kommun brottas med inom trygghetsområdet. En liten kommun måste hantera lika många frågor som en stor men med färre personer anställda. I en liten kommun måste man ha stor komptetens att arbeta som diversearbetare. Ibland blir det för många frågor. Kommunens ANDT-  och brottsförebyggande arbete har varit ett sätt att skydda kommunen i perspektivträngseln. Till exempel förra året när kommunerna skulle rapportera hur de arbetade med våldsbejakande extremism, då kunde man i Norsjö använda den redan befintliga organisationsstrukturen.

– Norsjö har arbetat många år med de här frågorna och vi har omorganiserat oss mer än polisen gjort. Vi har ombildat grupper som arbetar med frågorna och våra nätverksgrupper kan hela tiden förändras, säger Mari-Louise Skoogh.

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har under flera år följt och gett Norsjö kommun processtöd i det förebyggande arbetet i det då kallade Småkommunsprojektet. Både kommunen och länsstyrelsen menar att det är viktigt att samarbeta med andra små kommuner som har liknande lägesbilder.

– Vi små kommuner har mindre förutsättningar. Vi använder samma metoder som andra större kommuner men kan behöva anpassa dem efter våra förutsättningar och resurser. Viktigt är att arbeta kommunövergripande. Nu vill vi ta ett steg vidare. Polisens omorganisation skapar en del frågor men det finns en vilja att utveckla det brottsförebyggande arbetet, säger Mari-Louise Skoogh.