Chef utsedd för Center mot våldsbejakande extremism

Jonas Trolle

Jonas Trolle, Foto: Brå


Jonas Trolle har den 13 juli 2018 utsetts av regeringen som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

Jonas kommer närmast från Polismyndigheten och Brå ser fram emot att välkomna honom och hans erfarenheter och kompetens till Brå. Han tillträder sin tjänst på Brå den 1 september 2018. Fram till dess är Anna Lekvall, som har ansvarat för att starta upp centrets verksamhet, fortsatt tillförordnad chef.

- Vi välkomnar utnämningen av Jonas Trolle och jag ser fram emot att börja jobba tillsammas med honom, säger Brås generaldirektör Erik Wennerström. Anna Lekvall har gjort ett magnifikt arbete och tillsammans med medarbetare lagt grunden för den verksamhet som Jonas nu får ansvaret för att fortsätta driva, säger Erik.

Vid CVE har, sedan dess inrättande vid årsskiftet 2018, verksamheten utvecklats i linje med regeringens instruktion. CVE ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

- Jonas kommer till myndigheten vid en tidpunkt då mycket arbete har initierats, bland annat har vi sedan i april en stödfunktion för yrkesverksamma öppen, vi samlar in kunskap och håller på att ta fram en serie med kunskaps- och metodmaterial, dessutom har vi påbörjat samverkan på olika nivåer och med olika aktörer i samhället. Vi är därför väldigt glada att en chef nu har utsetts som kommer att ta verksamheten vidare till nästa steg, säger Erik vidare.

 Se vidare om centrets verksamhet på cve.se eller i regeringens instruktion till Brå.

Justitieministern informerade vid pressträffen om regeringens avsikt att Brå ska få ansvar för att fördela bidrag för att utveckla förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism från 2019. Regeringen kommer att föreslå för riksdagen att Brå ska få 10 miljoner att fördela till kommuner och organisationer. Uppgiften att fördela medel ligger sedan 2012 på MUCF. Regeringen avser att flytta detta ansvar till Brå. Brå kommer då att ta ställning till hur pengarna ska fördelas strategiskt för att göra långsiktig nytta.

Till regeringens pressmeddelande om utnämningen.