Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT


En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.

Marcus Johansson

Marcus Johansson

– Handboken är skriven utifrån hur det fungerar i Örebro län men kan givetvis, med viss lokal modifiering, användas i hela Sverige, säger Marcus Johansson vid polisregion Bergslagen, som varit projektledare för framtagandet av handboken.

SMADIT står för Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken, och är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, missbruk/beroendeproblematik och kriminalitet. Syftet med SMADIT är att påskynda möjligheterna till ett nyktert och drogfritt liv för de personer som upptäcks påverkade i trafiken genom en strukturerad samverkan mellan olika myndigheter – från polisen till vård och stöd.

I Örebro län erbjuds även personer som misstänks för ringa narkotikabrott och dopingmissbruk, inte enbart personer som är alkohol- och drogpåverkade i trafiken, samma möjlighet.

Fungerar även vid utbildning

Förutom att vara ett stöd för dem som redan arbetar utifrån metoden, kan handboken användas av poliser som ännu inte har kännedom av SMADIT.

– Materialet är även tänkt att kunna fungera som läromedel vid utbildning av nya polisaspiranter och av andra yrkesgrupper som ska arbeta utifrån SMADIT, säger Marcus Johansson. 

Arbetsmetoden har utvecklats olika i landet och det har saknats en mer robust så-här-gör-du-beskrivning riktad till dem som arbetar med metoden i praktiken. Därför finns ett stort behov av en dokumentation och ett sammanhållet utbildningsmaterial för dem som ska introduceras i SMADIT.