Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun.

Jenny Andersson är brottsförebyggande samordnare i Karlshamns kommun. Hon tycker att utbildningen gav henne verktyg att utveckla kommunens arbete ytterligare och arbeta mer lösningsfokuserat.

Utbildning allt viktigare för brottsförebyggare

I juni i år presenterade en statlig utredning förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet bör utformas. Lagförslaget betonar vikten av att ha en välfungerande organisation och att arbeta kunskapsbaserat i samverkan. Ett sätt att rusta inför detta är att stärka den brottsförebyggande kompetensen i sin kommun. Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.

Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare i Karlshamns kommun gick Brås basutbildning i våras, efter att kommunen kontaktats av Brå med erbjudandet om plats på utbildningen. Via utbildningen menar Jenny att hon fått grunderna för sitt samverkansarbete och förstått hur viktiga alla delar i samhället är för att skapa en helhetsbild av läget.

– Jag valde att gå utbildningen då jag är ny som strateg för just det brottsförebyggande arbetet i min kommun Karlshamn. Jag är utbildad samhällsvetare och folkhälsovetare så detta var ett perfekt sätt att få en bra grund även inom det brottsförebyggande arbetet. Som ny i min roll var utbildningen en bra genomgång för att komma i gång med systematiskt lägesbildarbete och orsaksanalyser kopplade till densamma. Detta har gett mig verktyg att utveckla kommunens arbete ytterligare och arbeta mer lösningsfokuserat, säger Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun.

Utbildningarna är en del av Brås stöd till att stärka det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Genom att höja den brottsförebyggande kompetensen och arbeta systematiskt finns goda förutsättningar för att kommunerna ska leva upp till lagförslagets intentioner och att kunna förebygga brott och öka tryggheten i landet. I Brås årliga undersökningar framkommer att i flera av landets kommuner saknas anställda med brottsförebyggarkompetens. Med den föreslagna lagstiftningen blir alla kommuner ålagda att arbeta brottsförebyggande och då är det av stor betydelse att man har lämplig utbildning för uppdraget.

Brå erbjuder två digitala utbildningar för yrkesverksamma inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete; en basutbildning samt en påbyggnadsutbildning.

– Brå kommer fortsättningsvis försöka nå de kommuner som troligen har störst behov av utbildning i brottsförebyggande arbete, med syftet att förstärka den brottsförebyggande kompetensen i hela Sverige, säger Anders Green, utbildningsansvarig, Brå.

Jag är utbildad samhällsvetare och folkhälsovetare så detta var ett perfekt sätt att få en bra grund även inom det brottsförebyggande arbetet.

Jenny Andersson

Om utbildningarna

Utbildningarna är kostnadsfria, helt webbaserade och riktar sig till dem som vill öka sina kunskaper i det brottsförebyggande arbetet och nätverka med andra brottsförebyggare. Utbildningarna sker under bestämda tidsperioder fyra gånger om året. En utbildning pågår i sex veckor med en beräknad studietid om fem-sex timmar per vecka.

Under basutbildningen redogörs bland annat för grundläggande begrepp samt hur samverkan bör byggas upp och bedrivas. Vidare stimuleras till diskussioner och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Vid påbyggnadsutbildningen, som huvudsakligen riktar sig till dem som fullföljt basutbildningen, ingår en vidareutveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, samt en del kriminologi.

Läs mer om Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete