Råd för framtiden webbsänds


Eftersom Råd för framtiden i år inte kan hållas som planerat i Gävle kommer konferensen att webbsändas den 26 mars kl 10.00-15-00.

Regeringen har fattat beslut om att större evenemang inte får genomföras med anledning av covid-19. Konferensen Råd för framtiden kommer därför inte att hållas som planerat i Gävle den 26-27 mars.

Istället kommer vi att webbsända valda delar av programmet den 26 mars kl 10.00-15.00. Du kan följa sändningen på bra.se/rff

Om du har anmält dig till konferensen rekommenderar vi att du inte avbokar din anmälan så att du inte missar kommande information om program och hålltider för webbsändningen.

Inga avgifter kommer att avkrävas de som inte avbokar sig.