Bra betyg till Brås nya grundkurs

2017-04-27

”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.

Anders Green och generaldirektör Erik Wennerström passade på att träffa några av kursdeltagarna under den årliga konferensen Råd för framtiden.

Anders Green och generaldirektör Erik Wennerström passade på att träffa några av kursdeltagarna under den årliga konferensen Råd för framtiden. Foto: Brå

– Jag tycker att deltagarna ska ha en eloge för sina insatser. Under de sex veckor som utbildningen pågår har de exempelvis skrivit tre inlämningsuppgifter, så det kursintyg som de 21 ”test-deltagarna” har fått är verkligen välförtjänt.

Det säger Anders Green, projektledare på Brå och skaparen bakom myndighetens nya webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete. Som lärare har han under kursens gång följt deltagarnas utveckling och tagit del av deras utvärderingar.

Anders Green, utredare

Anders Green, utredare. Foto: Brå

Resultatet är glädjande. Deltagarna skriver om givande lektioner där poddar och filmer har gett mersmak och där diskussionerna har varit överraskande inspirerande. Det är ju inte var dag man diskuterar brottsförebyggande arbete med en polis eller en brandman, eller varför inte en kommunpolitiker.

Att kursen lockar människor med så olika bakgrund har breddat perspektiven för alla och gjort de obligatoriska diskussionstrådarna till intressanta samtal. Och detta framför skärmen hemma vid skrivbordet eller var man nu har satt sig för att studera.

– Det är något av det jag tycker varit det mest givande med den här kursen, säger Anders Green. Att alla har så olika perspektiv och vilka synergier det skapar.

Snabb respons

Utbildningen vänder sig till personer med begränsade förkunskaper och erfarenheter i brottsförebyggande arbete och beräknas kräva en arbetsinsats på omkring fem timmar per vecka. Innehållet gäller det som framförallt kommun och polis gemensamt behöver ha kännedom om, och målet är att efter avslutad kurs veta vad det innebär att arbeta kunskapsbaserat.

Anders Green har 25 års erfarenhet från rättsväsendet och har bland annat arbetat som kriminologilärare på Polishögskolan. Det var här han insåg att människor tar till sig av information på olika sätt, varför Brås grundutbildning har fått ett varierande schema av både poddar och filmer, förinspelade miniföreläsningar, diskussionsforum och grupparbeten. Lägg därtill några timmars inläsning av kurslitteratur. Ett upplägg som har varit mycket uppskattat bland deltagarna:

”Tycker att det har varit givande diskussionstrådar och att ni har fått ett brett urval av deltagare. Det är även bra att ni använder er av poddar och inte endast av litteratur då variation gör det lättare att ta till sig informationen”, som någon skriver i utvärderingen.

”Intressanta diskussioner som fick mig att vilja lära mig mer om detta… veckan lever verkligen upp till att väcka intresset”, skriver en annan.

Förlängda deadlines

Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen under 2017 och beräknas locka runt 80 personer. Anders Green är nöjd med pilotomgången, sånär som på några småsaker som behöver putsas till. Inlämningsuppgifterna kommer till exempel att få förlängda deadlines och grupparbetet förändras något.

– Det är viktigt att komma ihåg att deltagarna arbetar parallellt och då behöver man ofta tid att planera studierna, säger han.

Roligast tycker han att det har varit att följa deltagarnas engagemang och positiva inställning. En fråga från någon kunde till exempel få fart på en hel diskussion.

– Alla visade verkligen att de ville ta del av andras erfarenheter. Trots att de inte kände varandra sedan tidigare verkar de till stor del att ha hjälpt varandra under kursens gång.

Själv har han varit noga med att delta i diskussionsforumet och ge snabb respons vid frågor.

– På det hela taget tror jag att det är betydelsefullt att man som kursansvarig visar sitt engagemang. Det bästa kvittot jag har fått är att alla samtliga är intresserade av att delta i fler webbaserade kurser.

Faktaruta/grundkurs


Brås webbaserade grundutbildning i brottsförebyggande arbete pågår under sex veckor. Vid godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom brottsförebyggande arbete
  • Identifiera och exemplifiera olika typer av brottsförebyggande arbete
  • Förklara grunderna inom samverkan

Fyra röster om Brås nya grundutbildning

Hur såg deltagarna på Brås nya webbaserade grundutbildning? Varför gick de kursen? Vad var det bästa – och vad skulle de råda framtida kursare inför nästa omgång? Så här svarar fyra av dem.

Ulrika Engelbrektsson, Brotts- och drogförebyggande samordnare, Uddevalla Gymnasieskola

1. Varför gick du kursen?
Brottsförebyggande arbete är något som jag har ett stort intresse av och som jag ville lära mig mer om. Jag sitter med i vår kommuns lokala BRÅ och fick kännedom om kursen via en utbildningsdag. Jag ville få en grund att utgå ifrån i mitt arbete både praktiskt och teoretiskt, lära mig mer om hur samverkan i det brottsförebyggande arbetet kan se ut, och få ta del av hur lokalt och nationellt brottsförebyggande arbete ser ut. Mitt mål var att kunna utveckla det brottsförebyggande arbetet på hemmaplan och skapa nya nätverk och kontakter inom vårt arbetsområde.

2. Vad var det bästa med kursen?
Intressant ämne, bra litteratur, varierad undervisning med både egna uppgifter och i grupp. Vi hade ett diskussionsforum där vi kunde beskriva problem, diskutera uppgifter och fråga om råd, vilket jag tyckte var mycket bra. Kursen hade ett bra och tydligt upplägg, det var lätt att disponera sin tid och det fungerade bra att samtidigt jobba heltid, då det för min del inte var övermäktigt att studera på fritiden. Jag har fått en bredare kunskap och en tydligare bild av hur brottsförebyggande arbete kan se ut. Tips och idéer på hur jag kan utveckla min del i min kommuns brottsförebyggande arbete. Som helhet är jag väldigt nöjd med hela kursen!

3. Om du fick ge framtida kursare ett råd - vad skulle det vara?
Rekommenderar verkligen kursen och använd tiden väl. Det blir så mycket intressantare om man kan vara delaktig under hela processen och inte behöva stressa fram svar eller dylikt på grund av tidsbrist. Vid grupparbeten är det bra att börja lägga upp en planering relativt tidigt så att alla i gruppen har liknande upplägg och mål.

Snežana Ermin, Kommunpolis i Svedala – Lokalpolisområde Trelleborg

1. Varför gick du kursen?
Jag gick kursen för att jag ville lära mig mer om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Mitt mål var att efter kursen ha kunskap om konkreta arbetsmetoder.

2. Vad var det bästa med kursen?
Jag kunde ta mig an kursens uppgifter i egen takt. Brottsförebyggande arbete konkretiserades. De olika momenten gav mig värdefulla begrepp som jag kommer att använda som verktyg i mitt arbete.

3. Om du fick ge framtida kursare ett råd - vad skulle det vara?
Var aktiv i diskussionerna med andra kursdeltagare. Utbyte av erfarenheter och kunskaper med varandra bidrar med mycket lärande vid sidan om kurslitteraturen.

Patrik Asp, Brandkåren, Attunda

1. Varför gick du kursen?
Jag gick kursen för att jag ville bredda mina kunskaper samt lära mig mer om det brottsförebyggande arbetet. Hade även en liten förhoppning om att en del olycksförebyggande arbete skulle tas med, trots namnet på kursen, men så var det dessvärre inte.

2. Vad var det bästa med kursen?
Det bästa var kursupplägget, att man kunde studera när det passade mig personligen och på den plats jag själv valde.

3. Om du fick ge framtida kursare ett råd - vad skulle det vara?
Var öppen och mottaglig, alltid lär man sig något nytt.

Uysal Selcuk, Fryshuset, Husby

1. Varför gick du kursen?
För min del var kursen intressant för att öka mina kunskaper inom trygghet och säkerhet.

2. Vad var det bästa med kursen?
Det bästa med kursen var att man fick ta del av andras problembild och förslag på hur man kan utveckla det egna arbetet.

3. Om du fick ge framtida kursare ett råd - vad skulle det vara?
Jag rekommenderar varmt kursen till alla som på något sätt arbetar med trygghet, säkerhet och brottsförebyggande i sin yrkesroll.

Anmäl dig här