Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet

Robin Olsson från Karlstads kommun talar på trygghetsdagen

Robin Olsson, säkerhetskoordinator i Karlstads kommun, talar på en trygghetsdag som arrangerades av Brå i samverkan med SKL och polisen i slutet av september.


I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.

När Karlstad under sommaren 2015 drabbades av omfattande skadegörelse – med bland annat krossade rutor, klotter och brandincidenter – uttryckte många medborgare oro. Men trots att polis och kommun hade låg bemanning lyckades man reagera snabbt och hantera händelserna. Karlstads kommuns säkerhetskoordinator Robin Olsson menar att det till stor del beror på att de redan hade fungerande samverkansstrukturer.

– Vi har haft kontinuitet i arbetet under fyra–fem år, och vet vilka forum och spelare som finns inom kommunen. Då blir det mycket enklare att hantera en sådan här situation. I det här fallet jobbade vi i ordinarie strukturer med samma personer som i ”vanliga” händelser, men vi dedikerade möten och andra forum till den här specifika frågan.

Fler aktörer i samverkan

Samverkan kan innefatta fler aktörer än kommun och polis. I Karlstads kommun är räddningstjänsten en självklar part i samverkansarbetet. Robin Olsson pekar på några svårigheter med att etablera samarbete mellan organisationer som vanligtvis inte arbetar tillsammans.

– Man måste vara ödmjuk och inse att den egna organisationen inte är perfekt. Och kanske är inte den andra det heller. Men man får kompromissa och hitta en lösning som passar båda.

Det gäller också att ha en långsiktig ambition, samtidigt som man kan tjäna på att börja med små projekt.

– Man kan börja på kort sikt och i liten skala, men med en överenskommelse att det ska vara en start på ett övergripande samarbete på lång sikt. Det gäller också att alla parter ser en vinst med samverkan och att det inte är ett uppoffrande arbete, utan kan ske i ordinarie strukturer. Men det tar tid och man måste ha tålamod, menar Robin Olsson.

Karlstads kommun deltog som föreläsare under en trygghetsdag som arrangerades av Brå i samverkan med SKL och polisen i slutet av september.