Slutlig brottsstatistik 2023

Nu publiceras den slutliga statistiken för 2023 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

121 fall av dödligt våld under 2023

Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022.

Ökning av anmälda brott

Under 2023 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket innebar en ökning med 64 412 brott (+4 %) jämfört med året innan.

Det är inga större förändringar av den slutliga statistiken över anmälda brott 2023 som publiceras idag, jämfört med den preliminära statistiken som publicerades i januari.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1315 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k1484 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k1462 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1498 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0126 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k2180 {fill: #a1cbce !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9dc9cc !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9cc8cb !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1441 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k1499 {fill: #abd1d3 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k1082 {fill: #aad0d2 !important;}.k1081 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a6ced0 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}
.k1421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1766 {fill: #85bcbf !important;}.k0780 {fill: #6aadb1 !important;}.k0885 {fill: #72b1b5 !important;}.k2023 {fill: #6daeb3 !important;}.k1315 {fill: #6daeb3 !important;}.k0684 {fill: #77b4b8 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0582 {fill: #89bec1 !important;}.k2029 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1484 {fill: #83bbbe !important;}.k1419 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2281 {fill: #61a8ac !important;}.k0461 {fill: #70b0b4 !important;}.k1862 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0428 {fill: #55a1a6 !important;}.k1465 {fill: #68acb0 !important;}.k1462 {fill: #80b9bd !important;}.k0331 {fill: #80b9bd !important;}.k2321 {fill: #74b2b6 !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0319 {fill: #58a3a8 !important;}.k1907 {fill: #5ca5aa !important;}.k2481 {fill: #6fafb4 !important;}.k2480 {fill: #77b4b8 !important;}.k0767 {fill: #58a3a8 !important;}.k0488 {fill: #7db7bb !important;}.k0184 {fill: #40969b !important;}.k0665 {fill: #7db7bb !important;}.k2583 {fill: #4a9ba1 !important;}.k1486 {fill: #72b1b5 !important;}.k0861 {fill: #70b0b4 !important;}.k0481 {fill: #68acb0 !important;}.k1498 {fill: #6daeb3 !important;}.k1490 {fill: #61a8ac !important;}.k0136 {fill: #4e9da2 !important;}.k0126 {fill: #5ca5aa !important;}.k1272 {fill: #66abaf !important;}.k1060 {fill: #6aadb1 !important;}.k1380 {fill: #519fa4 !important;}.k1984 {fill: #70b0b4 !important;}.k1281 {fill: #68acb0 !important;}.k2180 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2083 {fill: #77b4b8 !important;}.k2422 {fill: #97c6c8 !important;}.k1492 {fill: #5fa7ab !important;}.k0127 {fill: #40969b !important;}.k1278 {fill: #77b4b8 !important;}.k0765 {fill: #82babd !important;}.k1273 {fill: #64aaae !important;}.k1214 {fill: #6daeb3 !important;}.k0181 {fill: #45989e !important;}.k1266 {fill: #74b2b6 !important;}.k1256 {fill: #6baeb2 !important;}.k0763 {fill: #58a3a8 !important;}.k0884 {fill: #6fafb4 !important;}.k0680 {fill: #68acb0 !important;}.k0330 {fill: #85bcbf !important;}.k2161 {fill: #7eb8bc !important;}.k0128 {fill: #77b4b8 !important;}.k1784 {fill: #93c4c6 !important;}.k1270 {fill: #5fa7ab !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k1264 {fill: #74b2b6 !important;}.k1291 {fill: #7db7bb !important;}.k1861 {fill: #6fafb4 !important;}.k1982 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2514 {fill: #6baeb2 !important;}.k2062 {fill: #82babd !important;}.k0512 {fill: #a3cccf !important;}.k1267 {fill: #72b1b5 !important;}.k2523 {fill: #72b1b5 !important;}.k0484 {fill: #379197 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k0860 {fill: #57a2a7 !important;}.k2506 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2425 {fill: #87bdc0 !important;}.k1785 {fill: #5fa7ab !important;}.k2584 {fill: #83bbbe !important;}.k0764 {fill: #7bb6ba !important;}.k1470 {fill: #64aaae !important;}.k0382 {fill: #80b9bd !important;}.k1260 {fill: #61a8ac !important;}.k2403 {fill: #83bbbe !important;}.k2283 {fill: #6fafb4 !important;}.k0580 {fill: #63a9ad !important;}.k1262 {fill: #85bcbf !important;}.k1961 {fill: #63a9ad !important;}.k1265 {fill: #70b0b4 !important;}.k1083 {fill: #64aaae !important;}.k1277 {fill: #5da6ab !important;}.k2085 {fill: #87bdc0 !important;}.k0881 {fill: #70b0b4 !important;}.k1491 {fill: #82babd !important;}.k2282 {fill: #63a9ad !important;}.k0581 {fill: #47999f !important;}.k1885 {fill: #79b5b9 !important;}.k0562 {fill: #72b1b5 !important;}.k1495 {fill: #63a9ad !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1230 {fill: #83bbbe !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #85bcbf !important;}.k0482 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1881 {fill: #72b1b5 !important;}.k1493 {fill: #7bb6ba !important;}.k1880 {fill: #4a9ba1 !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k1276 {fill: #58a3a8 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k2418 {fill: #87bdc0 !important;}.k0305 {fill: #70b0b4 !important;}.k0687 {fill: #5ca5aa !important;}.k1233 {fill: #93c4c6 !important;}.k1415 {fill: #7eb8bc !important;}.k1283 {fill: #3d9499 !important;}.k1381 {fill: #79b5b9 !important;}.k0686 {fill: #519fa4 !important;}.k2463 {fill: #7bb6ba !important;}.k0360 {fill: #5fa7ab !important;}.k1781 {fill: #6aadb1 !important;}.k0882 {fill: #74b2b6 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k1261 {fill: #82babd !important;}.k1760 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2513 {fill: #7db7bb !important;}.k0380 {fill: #64aaae !important;}.k1762 {fill: #87bdc0 !important;}.k1463 {fill: #83bbbe !important;}.k1231 {fill: #499aa0 !important;}.k0781 {fill: #70b0b4 !important;}.k0685 {fill: #6daeb3 !important;}.k1981 {fill: #58a3a8 !important;}.k0662 {fill: #6fafb4 !important;}.k0586 {fill: #6baeb2 !important;}.k2183 {fill: #63a9ad !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k1441 {fill: #8abfc2 !important;}.k2582 {fill: #66abaf !important;}.k2417 {fill: #83bbbe !important;}.k1286 {fill: #70b0b4 !important;}.k2521 {fill: #9ac7ca !important;}.k0115 {fill: #77b4b8 !important;}.k2182 {fill: #53a0a5 !important;}.k2581 {fill: #85bcbf !important;}.k1499 {fill: #6fafb4 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k0186 {fill: #89bec1 !important;}.k2184 {fill: #76b3b7 !important;}.k1438 {fill: #82babd !important;}.k1082 {fill: #61a8ac !important;}.k1081 {fill: #57a2a7 !important;}.k2303 {fill: #8abfc2 !important;}.k2280 {fill: #40969b !important;}.k2510 {fill: #83bbbe !important;}.k1402 {fill: #76b3b7 !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k1489 {fill: #79b5b9 !important;}.k0683 {fill: #66abaf !important;}.k2021 {fill: #98c6c9 !important;}.k0682 {fill: #5ca5aa !important;}.k1292 {fill: #7bb6ba !important;}.k2181 {fill: #6fafb4 !important;}.k1285 {fill: #63a9ad !important;}.k0139 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1401 {fill: #6fafb4 !important;}.k1487 {fill: #6fafb4 !important;}.k2034 {fill: #97c6c8 !important;}.k0883 {fill: #64aaae !important;}.k0486 {fill: #6baeb2 !important;}.k1494 {fill: #6fafb4 !important;}.k1482 {fill: #7eb8bc !important;}.k1814 {fill: #a1cbce !important;}.k2401 {fill: #97c6c8 !important;}.k0120 {fill: #77b4b8 !important;}.k2518 {fill: #6aadb1 !important;}.k2305 {fill: #8abfc2 !important;}.k2460 {fill: #9fcacd !important;}.k2505 {fill: #89bec1 !important;}.k0483 {fill: #519fa4 !important;}.k1863 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2409 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0162 {fill: #47999f !important;}.k1446 {fill: #90c2c5 !important;}.k2404 {fill: #7db7bb !important;}.k1287 {fill: #6fafb4 !important;}.k0509 {fill: #7bb6ba !important;}.k0138 {fill: #74b2b6 !important;}.k2284 {fill: #7eb8bc !important;}.k1444 {fill: #7eb8bc !important;}.k0192 {fill: #369096 !important;}.k1439 {fill: #85bcbf !important;}.k1763 {fill: #a4cdcf !important;}.k0560 {fill: #79b5b9 !important;}.k1382 {fill: #6aadb1 !important;}.k2026 {fill: #9fcacd !important;}.k1447 {fill: #70b0b4 !important;}.k2080 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #87bdc0 !important;}.k1904 {fill: #5ca5aa !important;}.k0187 {fill: #a3cccf !important;}.k1443 {fill: #9ac7ca !important;}.k2421 {fill: #74b2b6 !important;}.k2462 {fill: #7bb6ba !important;}.k0642 {fill: #89bec1 !important;}.k0584 {fill: #87bdc0 !important;}.k1445 {fill: #70b0b4 !important;}.k0583 {fill: #53a0a5 !important;}.k0160 {fill: #87bdc0 !important;}.k2039 {fill: #80b9bd !important;}.k1383 {fill: #7eb8bc !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k0604 {fill: #7eb8bc !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #328e94 !important;}.k1282 {fill: #55a1a6 !important;}.k2560 {fill: #83bbbe !important;}.k0980 {fill: #6fafb4 !important;}.k2101 {fill: #68acb0 !important;}.k1293 {fill: #5da6ab !important;}.k0563 {fill: #80b9bd !important;}.k1485 {fill: #66abaf !important;}.k2081 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1884 {fill: #95c5c7 !important;}.k0834 {fill: #77b4b8 !important;}.k1860 {fill: #5fa7ab !important;}.k1715 {fill: #9cc8cb !important;}.k1496 {fill: #64aaae !important;}.k1080 {fill: #70b0b4 !important;}.k1864 {fill: #43979d !important;}.k0513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1488 {fill: #63a9ad !important;}.k0114 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1384 {fill: #83bbbe !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #83bbbe !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0760 {fill: #87bdc0 !important;}.k0821 {fill: #57a2a7 !important;}.k2482 {fill: #76b3b7 !important;}.k1962 {fill: #57a2a7 !important;}.k0183 {fill: #53a0a5 !important;}.k2260 {fill: #80b9bd !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k1764 {fill: #80b9bd !important;}.k2061 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2380 {fill: #5fa7ab !important;}.k1765 {fill: #85bcbf !important;}.k2309 {fill: #9fcacd !important;}.k0643 {fill: #95c5c7 !important;}.k2031 {fill: #8abfc2 !important;}.k2132 {fill: #7eb8bc !important;}.k0617 {fill: #7db7bb !important;}.k0188 {fill: #5ca5aa !important;}.k0140 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1882 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1473 {fill: #79b5b9 !important;}.k2104 {fill: #7bb6ba !important;}.k0480 {fill: #45989e !important;}.k1427 {fill: #76b3b7 !important;}.k0561 {fill: #89bec1 !important;}.k1497 {fill: #77b4b8 !important;}.k1461 {fill: #76b3b7 !important;}.k1730 {fill: #6baeb2 !important;}.k1460 {fill: #72b1b5 !important;}.k1783 {fill: #83bbbe !important;}.k2313 {fill: #82babd !important;}.k0761 {fill: #68acb0 !important;}.k0880 {fill: #58a3a8 !important;}.k2580 {fill: #61a8ac !important;}.k0191 {fill: #28888f !important;}.k2361 {fill: #79b5b9 !important;}.k1471 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0182 {fill: #7eb8bc !important;}.k1737 {fill: #82babd !important;}.k1780 {fill: #74b2b6 !important;}.k1480 {fill: #3d9499 !important;}.k1472 {fill: #80b9bd !important;}.k0163 {fill: #5ca5aa !important;}.k1466 {fill: #70b0b4 !important;}.k1452 {fill: #83bbbe !important;}.k0862 {fill: #6daeb3 !important;}.k1435 {fill: #87bdc0 !important;}.k2082 {fill: #7bb6ba !important;}.k1430 {fill: #74b2b6 !important;}.k1442 {fill: #82babd !important;}.k1275 {fill: #4e9da2 !important;}.k0123 {fill: #5fa7ab !important;}.k1782 {fill: #70b0b4 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

1,5 miljoner brott blev handlagda

 • Under 2023 blev 1 517 058 brott handlagda, vilket är en ökning med 4 procent (+59 525 brott), jämfört med 2022.
 • En utredning hade bedrivits för hälften (49 %), eller 737 673, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 2 procent (+16 633 brott) jämfört med 2022. De utredda brotten ökade inom de redovisade brottskategorierna brott mot person, stöld- och tillgreppsbrott och bedrägeribrott. Inom de redovisade brottskategorierna skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott minskade de utredda brotten.
 • De resterande handlagda brotten (51 %), 779 385 brott, direktavskrevs, vilket är en ökning med 6 procent (+42 892 brott) jämfört med 2022. De direktavskrivna brotten ökade inom samtliga redovisade brottskategorier förutom stöld- och tillgreppsbrott.
 • Det fanns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för en tredjedel (33 %), eller 497 157, av de handlagda brotten, vilket innebär en ökning med 1 procent (+4 510 brott).

Personuppklarade brott

 • Under 2023 personuppklarades 183 710 handlagda brott, en ökning med 1 procent (+1 501 brott) jämfört med 2022. Inom de flesta av de redovisade brottskategorierna var de personuppklarade brotten dock färre än 2022, men den totala ökningen beror på att personuppklarade brott ökade inom kategorin övriga brott, särskilt vad gäller bidragsbrott.
 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 12 procent 2023, en oförändrad nivå jämfört med 2022.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott uppgick till 28 procent 2023, samma nivå som 2022.
 • Sett till de redovisade brottskategorierna ökade personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten för stöld- och tillgreppsbrott, jämfört med föregående år.
 • Personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten minskade för bedrägeribrott, trafikbrott och narkotikabrott.
 • Personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten var på samma nivå som 2022 för brott mot person och skadegörelsebrott.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet.

Statistiken kan bland annat användas som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter, samt för allmän information. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till nivåer eller förändringar över tid.

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma år eller tidigare.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.
 • Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.