Brottskategorier som ökade och minskade under 2023

Förändringar i antal och andel anmälda brott mellan 2022 och 2023 inom sju brottskategorier. Förändringarna i procent redovisas med avrundade tal. Preliminär statistik.

Brottskategorier som ökade och minskade under 2023

Förändringar i antal och andel anmälda brott mellan 2022 och 2023 inom sju brottskategorier. Preliminär statistik.

Antalet anmälda brott ökade under 2023

Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023.

Åren 2021 och 2022 minskade de anmälda brotten totalt sett, men ökade återigen 2023. Jämfört med för 10 år sedan (2014) har antalet anmälda brott ökat med 5 procent.

Bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023, med 22 procent till 237 692 brott, jämfört med 2022. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation. De anmälda kortbedrägerierna ökade med 44 procent, och bedrägeri genom social manipulation med 36 procent.

- Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker, Brå.

Brott mot person ökade något under 2023 (+3 %). Misshandel var en av de brottstyper som bland andra stod bakom ökningen. Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott (+5 %) och misshandel mot vuxna män ökade med 361 anmälda brott (+1 %). Både vad gäller misshandel mot kvinnor respektive mot män, så var det misshandel av bekant som stod för ökningen. Den vanligaste typen av anmäld misshandel mot män var dock av obekant, vilka utgjorde 57 procent av misshandelsbrotten mot män. Det omvända gällde för anmäld misshandel mot kvinnor, där det var vanligast att misshandeln begicks av en bekant till offret. De utgjorde 80 procent av all anmäld misshandel mot kvinnor.

Även om brott mot person ökade totalt sett var det vissa brottstyper inom kategorin som minskade under 2023. Exempelvis anmälda brott om sexuellt ofredande som minskade med 574 anmälda brott (‒6 %) jämfört med föregående år. Anmälda brott om sexuellt ofredande¹ utgörs till största del av brott mot kvinnor eller flickor, vilka också stod för större delen av minskningen. Sexuellt ofredande mot kvinnor minskade med 437 anmälda brott (‒9 %), samt mot flickor med 242 anmälda brott (‒6 %). Vid redovisning uppdelat på kön ingår ej exhibitionism som utgör knappt 2 procent av de anmälda brotten om sexuellt ofredande.

Brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott minskade med 3 procent. Cykelstöld var den stöldbrottstyp som minskade mest, med 4 931 anmälda brott (‒8 %). En brottstyp inom kategorin

som istället ökade märkbart var butiksstöld. Under 2023 anmäldes 47 446 butiksstölder, vilket var 10 procent fler än 2022.

- Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken, säger Matheus Eriksson.

¹) Vid redovisning uppdelat på kön ingår ej exhibitionism som utgör knappt 2 % av de anmälda brotten om sexuellt ofredande.

I databasen över anmälda brott kan du själv välja brott, områden och perioder som ska ingå i tabellen eller i diagrammet. Här hittar du även statistik per månad och brott på kommun- och stadsdelsnivå.

Skjutningar och sprängningar

På Polisens webbplats hittar du månadsvis statistik över antalet bekräftade skjutningar samt sprängningar.

Statistik över skjutningar och sprängningar

Anmälda brott 2023

 • Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket innebar en ökning med 62 223 brott (+4 %) jämfört med året innan.
 • Den brottskategori som ökade mest var bedrägeribrott (+22 %). Ökningen inom kategorin gällde främst kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation.
 • Den kategori som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott (−3 %). Den största minskningen inom kategorin gällde brottstyperna cykelstöld och stöld ur och från motordrivet fordon. Samtidigt ökade brottstypen butiksstöld inom kategorin.

Utvecklingen för några brottstyper 2023

Förändringar i antal och andel anmälda brott mellan 2023 och 2022, för ett urval brottstyper. Preliminär statistik.

Utvecklingen för några brottstyper 2023

Förändringar i antal och andel anmälda brott mellan 2023 och 2022, för ett urval brottstyper. Preliminär statistik.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1315 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k1484 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k1462 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1498 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k0126 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k2180 {fill: #a1cbce !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1492 {fill: #abd1d3 !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9dc9cc !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9cc8cb !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1441 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k1499 {fill: #abd1d3 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1082 {fill: #aad0d2 !important;}.k1081 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k0182 {fill: #a6ced0 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}
.k1421 {fill: #90c2c5 !important;}.k1766 {fill: #85bcbf !important;}.k0780 {fill: #6aadb1 !important;}.k0885 {fill: #72b1b5 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2023 {fill: #6baeb2 !important;}.k1315 {fill: #6daeb3 !important;}.k0684 {fill: #77b4b8 !important;}.k0582 {fill: #89bec1 !important;}.k2029 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1484 {fill: #83bbbe !important;}.k1419 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2281 {fill: #63a9ad !important;}.k1862 {fill: #5da6ab !important;}.k0461 {fill: #70b0b4 !important;}.k1465 {fill: #6aadb1 !important;}.k0428 {fill: #55a1a6 !important;}.k2321 {fill: #74b2b6 !important;}.k0331 {fill: #80b9bd !important;}.k1462 {fill: #80b9bd !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0319 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1907 {fill: #5ca5aa !important;}.k2480 {fill: #77b4b8 !important;}.k2481 {fill: #70b0b4 !important;}.k1498 {fill: #74b2b6 !important;}.k0488 {fill: #7eb8bc !important;}.k0767 {fill: #58a3a8 !important;}.k0184 {fill: #42969c !important;}.k2583 {fill: #4c9ca2 !important;}.k0665 {fill: #7db7bb !important;}.k1486 {fill: #72b1b5 !important;}.k0861 {fill: #70b0b4 !important;}.k0481 {fill: #66abaf !important;}.k1490 {fill: #61a8ac !important;}.k0136 {fill: #4e9da2 !important;}.k1060 {fill: #6baeb2 !important;}.k0126 {fill: #5da6ab !important;}.k1272 {fill: #68acb0 !important;}.k1281 {fill: #68acb0 !important;}.k1380 {fill: #519fa4 !important;}.k1984 {fill: #70b0b4 !important;}.k2180 {fill: #4e9da2 !important;}.k0127 {fill: #42969c !important;}.k1492 {fill: #61a8ac !important;}.k2083 {fill: #77b4b8 !important;}.k2422 {fill: #97c6c8 !important;}.k1278 {fill: #77b4b8 !important;}.k0765 {fill: #82babd !important;}.k1273 {fill: #64aaae !important;}.k0181 {fill: #45989e !important;}.k1214 {fill: #6daeb3 !important;}.k1266 {fill: #74b2b6 !important;}.k1256 {fill: #6daeb3 !important;}.k0763 {fill: #58a3a8 !important;}.k0884 {fill: #70b0b4 !important;}.k0680 {fill: #68acb0 !important;}.k0330 {fill: #83bbbe !important;}.k2161 {fill: #7eb8bc !important;}.k0128 {fill: #77b4b8 !important;}.k1270 {fill: #61a8ac !important;}.k1264 {fill: #74b2b6 !important;}.k1784 {fill: #93c4c6 !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k1291 {fill: #7eb8bc !important;}.k1861 {fill: #6fafb4 !important;}.k1982 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2062 {fill: #83bbbe !important;}.k2514 {fill: #6baeb2 !important;}.k1267 {fill: #74b2b6 !important;}.k2523 {fill: #74b2b6 !important;}.k0512 {fill: #a3cccf !important;}.k0484 {fill: #3b9399 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k0860 {fill: #58a3a8 !important;}.k1470 {fill: #66abaf !important;}.k1785 {fill: #61a8ac !important;}.k2425 {fill: #89bec1 !important;}.k2584 {fill: #83bbbe !important;}.k0764 {fill: #7bb6ba !important;}.k2506 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0382 {fill: #80b9bd !important;}.k1260 {fill: #61a8ac !important;}.k2403 {fill: #83bbbe !important;}.k2283 {fill: #70b0b4 !important;}.k0580 {fill: #63a9ad !important;}.k1262 {fill: #85bcbf !important;}.k1961 {fill: #63a9ad !important;}.k1265 {fill: #70b0b4 !important;}.k1277 {fill: #5da6ab !important;}.k1083 {fill: #64aaae !important;}.k2085 {fill: #87bdc0 !important;}.k1491 {fill: #83bbbe !important;}.k0881 {fill: #70b0b4 !important;}.k2282 {fill: #64aaae !important;}.k0581 {fill: #47999f !important;}.k1885 {fill: #79b5b9 !important;}.k1495 {fill: #64aaae !important;}.k0562 {fill: #74b2b6 !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1230 {fill: #83bbbe !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #85bcbf !important;}.k0482 {fill: #4e9da2 !important;}.k1881 {fill: #72b1b5 !important;}.k1493 {fill: #7bb6ba !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k1880 {fill: #499aa0 !important;}.k2418 {fill: #89bec1 !important;}.k1276 {fill: #58a3a8 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k0305 {fill: #70b0b4 !important;}.k0687 {fill: #5ca5aa !important;}.k1233 {fill: #95c5c7 !important;}.k1283 {fill: #3d9499 !important;}.k1415 {fill: #7eb8bc !important;}.k1381 {fill: #7bb6ba !important;}.k0686 {fill: #519fa4 !important;}.k2463 {fill: #7db7bb !important;}.k0360 {fill: #5fa7ab !important;}.k1781 {fill: #6aadb1 !important;}.k0882 {fill: #74b2b6 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k1261 {fill: #82babd !important;}.k0380 {fill: #66abaf !important;}.k1760 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2513 {fill: #7db7bb !important;}.k1762 {fill: #89bec1 !important;}.k1231 {fill: #4a9ba1 !important;}.k1463 {fill: #83bbbe !important;}.k0781 {fill: #70b0b4 !important;}.k0685 {fill: #6daeb3 !important;}.k1981 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0662 {fill: #70b0b4 !important;}.k0586 {fill: #6baeb2 !important;}.k2183 {fill: #64aaae !important;}.k2582 {fill: #68acb0 !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k1441 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2417 {fill: #83bbbe !important;}.k1286 {fill: #70b0b4 !important;}.k2521 {fill: #9ac7ca !important;}.k0115 {fill: #77b4b8 !important;}.k2182 {fill: #55a1a6 !important;}.k2581 {fill: #85bcbf !important;}.k1499 {fill: #6fafb4 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k0186 {fill: #89bec1 !important;}.k2184 {fill: #76b3b7 !important;}.k1082 {fill: #63a9ad !important;}.k1081 {fill: #58a3a8 !important;}.k2303 {fill: #8abfc2 !important;}.k1438 {fill: #83bbbe !important;}.k2280 {fill: #42969c !important;}.k1402 {fill: #76b3b7 !important;}.k2510 {fill: #83bbbe !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k2021 {fill: #9ac7ca !important;}.k1489 {fill: #79b5b9 !important;}.k0683 {fill: #66abaf !important;}.k0682 {fill: #5ca5aa !important;}.k2181 {fill: #70b0b4 !important;}.k1292 {fill: #7bb6ba !important;}.k1285 {fill: #63a9ad !important;}.k0139 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1401 {fill: #6fafb4 !important;}.k1487 {fill: #6fafb4 !important;}.k2034 {fill: #97c6c8 !important;}.k0486 {fill: #6baeb2 !important;}.k0883 {fill: #66abaf !important;}.k1494 {fill: #6fafb4 !important;}.k2401 {fill: #97c6c8 !important;}.k1482 {fill: #7eb8bc !important;}.k1814 {fill: #a1cbce !important;}.k2518 {fill: #6daeb3 !important;}.k0120 {fill: #77b4b8 !important;}.k2305 {fill: #8abfc2 !important;}.k2460 {fill: #9fcacd !important;}.k0483 {fill: #55a1a6 !important;}.k2409 {fill: #90c2c5 !important;}.k2505 {fill: #89bec1 !important;}.k0162 {fill: #499aa0 !important;}.k1863 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2404 {fill: #7eb8bc !important;}.k1287 {fill: #6fafb4 !important;}.k2284 {fill: #7eb8bc !important;}.k0138 {fill: #74b2b6 !important;}.k1446 {fill: #90c2c5 !important;}.k0509 {fill: #7bb6ba !important;}.k1444 {fill: #7eb8bc !important;}.k0192 {fill: #369096 !important;}.k1439 {fill: #87bdc0 !important;}.k1763 {fill: #a6ced0 !important;}.k1382 {fill: #6baeb2 !important;}.k0560 {fill: #79b5b9 !important;}.k2026 {fill: #a1cbce !important;}.k1447 {fill: #70b0b4 !important;}.k2080 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #89bec1 !important;}.k0642 {fill: #8abfc2 !important;}.k2421 {fill: #76b3b7 !important;}.k1904 {fill: #5ca5aa !important;}.k0187 {fill: #a3cccf !important;}.k1443 {fill: #9ac7ca !important;}.k1445 {fill: #76b3b7 !important;}.k2462 {fill: #7db7bb !important;}.k0584 {fill: #87bdc0 !important;}.k0160 {fill: #87bdc0 !important;}.k0583 {fill: #53a0a5 !important;}.k1383 {fill: #7eb8bc !important;}.k2039 {fill: #82babd !important;}.k0604 {fill: #7eb8bc !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #308d93 !important;}.k1282 {fill: #55a1a6 !important;}.k0980 {fill: #6fafb4 !important;}.k1485 {fill: #68acb0 !important;}.k2560 {fill: #83bbbe !important;}.k2101 {fill: #6aadb1 !important;}.k1293 {fill: #5da6ab !important;}.k1884 {fill: #97c6c8 !important;}.k0563 {fill: #80b9bd !important;}.k2081 {fill: #5ca5aa !important;}.k0834 {fill: #79b5b9 !important;}.k1496 {fill: #64aaae !important;}.k1860 {fill: #61a8ac !important;}.k1715 {fill: #9cc8cb !important;}.k1080 {fill: #72b1b5 !important;}.k1864 {fill: #43979d !important;}.k1960 {fill: #85bcbf !important;}.k0513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0114 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1488 {fill: #63a9ad !important;}.k1384 {fill: #83bbbe !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k0760 {fill: #89bec1 !important;}.k2482 {fill: #77b4b8 !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0821 {fill: #58a3a8 !important;}.k1962 {fill: #58a3a8 !important;}.k0183 {fill: #519fa4 !important;}.k1764 {fill: #82babd !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k2260 {fill: #82babd !important;}.k2061 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2380 {fill: #61a8ac !important;}.k1765 {fill: #85bcbf !important;}.k2309 {fill: #9fcacd !important;}.k2031 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0643 {fill: #97c6c8 !important;}.k2132 {fill: #7eb8bc !important;}.k0188 {fill: #5ca5aa !important;}.k0617 {fill: #7eb8bc !important;}.k0140 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1882 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0480 {fill: #499aa0 !important;}.k1473 {fill: #79b5b9 !important;}.k2104 {fill: #7bb6ba !important;}.k1427 {fill: #77b4b8 !important;}.k0561 {fill: #89bec1 !important;}.k1497 {fill: #76b3b7 !important;}.k0191 {fill: #328e94 !important;}.k1461 {fill: #76b3b7 !important;}.k0761 {fill: #6baeb2 !important;}.k1730 {fill: #6baeb2 !important;}.k1460 {fill: #72b1b5 !important;}.k1783 {fill: #85bcbf !important;}.k2313 {fill: #83bbbe !important;}.k0880 {fill: #58a3a8 !important;}.k2361 {fill: #7bb6ba !important;}.k2580 {fill: #63a9ad !important;}.k1780 {fill: #76b3b7 !important;}.k0182 {fill: #7eb8bc !important;}.k1471 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0163 {fill: #5ca5aa !important;}.k1480 {fill: #3d9499 !important;}.k1472 {fill: #82babd !important;}.k1737 {fill: #82babd !important;}.k1466 {fill: #70b0b4 !important;}.k1452 {fill: #83bbbe !important;}.k0862 {fill: #6fafb4 !important;}.k1435 {fill: #87bdc0 !important;}.k2082 {fill: #7bb6ba !important;}.k1430 {fill: #76b3b7 !important;}.k1442 {fill: #80b9bd !important;}.k0123 {fill: #5fa7ab !important;}.k1782 {fill: #72b1b5 !important;}.k1275 {fill: #4e9da2 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

Om statistiken

Detta är den preliminära statistiken över anmälda brott 2023. Den preliminära statistiken skiljer sig från den slutliga med i genomsnitt 6 procent färre brott per månad. För att jämförelserna med föregående år inte ska bli missvisande baseras de således på den preliminära statistiken för 2022.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2023, publiceras 27 mars 2024. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2023 samt handlagda brott 2023.

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Brott mot person

Under 2023 anmäldes 293 112 brott mot person, vilket innebar en ökning med 8 793 brott (+3 %) jämfört med 2022.

Misshandel

Under 2023 anmäldes 85 599 misshandelsbrott, vilket var en ökning med 2 438 brott (+3 %) jämfört med 2022. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor ökade med 1 338 brott (+5 %), till 30 157 anmälda brott. Anmälda misshandelsbrott mot män ökade med 361 brott (+1 %), till 30 515 brott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år ökade med 739 brott (+3 %), till 24 927 brott.

En majoritet (80 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner. Motsvarande andel för misshandel mot män var 43 procent. Av de anmälda misshandelsbrotten mot män utgjorde drygt hälften (57 %) misshandel utförd av en obekant. Motsvarande andel för misshandelsbrotten mot kvinnor var betydligt lägre (20 %).

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Under 2023 anmäldes 955 brott om grov fridskränkning, vilket innebar en minskning med 4 procent (−36 brott) jämfört med 2022. Av de anmälda brotten om grov fridskränkning var majoriteten (79 %) brott mot barn (0–17 år). År 2023 anmäldes 751 fall av grov fridskränkning mot barn, vilket innebar en ökning med 3 procent (+22 brott) jämfört med 2022.

Totalt anmäldes 128 grova fridskränkningsbrott mot kvinnor, vilket var en minskning med 30 brott (−19 %) jämfört med 2022. Antalet anmälda brott om grov fridskränkning mot män var 76 brott, vilket var 28 brott färre (−27 %) än 2022. Merparten av de anmälda brotten om grov fridskränkning mot kvinnor (74 %) och mot män (79 %) hade begåtts i en närstående parrelation.

Under 2023 anmäldes 1 119 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 115 brott färre (−9 %) än 2022.

Våldtäkt

Under 2023 anmäldes 8 993 våldtäkter, vilket innebar en minskning med 169 brott (−2 %). Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor uppgick till 5 019 brott, vilket var 327 fler brott (+7 %) än 2022. De anmälda våldtäktsbrotten mot män minskade med 7 stycken (−2 %) till 280 brott. Under 2023 minskade antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) med 489¹ brott (−12 %), till 3 694 anmälda brott.

En tredjedel (33 %) av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor avsåg våldtäkter utförda av en närstående i parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män var 14 procent.

Sexuellt ofredande

Under 2023 anmäldes 9 453 fall av sexuellt ofredande (inklusive exhibitionism), vilket innebar en minskning med 574 brott (−6 %). Antalet anmälda fall av sexuellt ofredande² mot kvinnor minskade med 437 brott (−9 %) till 4 613 brott. Sexuellt ofredande mot män ökade med 85 brott (+18 %) till 556 brott. Under 2023 minskade antalet anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn (0–17 år) med 288 brott (−7 %), till 4 110.

¹) Under 2022 registrerades ett stort ärende med många enskilda brott som rör våldtäkt mot barn.

²) Vid redovisning uppdelat på kön ingår ej exhibitionism som utgör knappt 2 % av de anmälda brotten om sexuellt ofredande.

Övriga brottskategorier

Bedrägeri

Under 2023 anmäldes 237 692 bedrägeribrott (exklusive bidragsbrott). Det var en ökning med 42 190 brott (+22 %) jämfört med 2022.

Rattfylleri

År 2023 anmäldes totalt 23 156 rattfylleribrott, vilket var oförändrat med ±0 procent (+76 brott) jämfört med 2022. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, minskade med 1 procent till 12 604 anmälda brott.

Narkotika

År 2023 anmäldes 111 196 narkotikabrott, vilket var en minskning med 2procent (−1 788 brott) jämfört med 2022.

Av de anmälda narkotikabrotten utgjorde 52 procent innehav, som ökade med 2 procent jämfört med 2022. Antalet anmälda brott om eget bruk minskade (−6 %) och utgjorde 40 procent av de anmälda narkotikabrotten. Även anmälda brott om framställning av narkotika och överlåtelse med mera¹ minskade med 16 respektive 2 procent.

¹) Överlåtelse med mera; utbjudande av narkotika till försäljning, förvaring eller befordran av vederlag för narkotika, förmedling av kontakter mellan säljare och köpare eller annan åtgärd ägnad att främja narkotikahandel; förvärv i överlåtelsesyfte; anskaffning, bearbetning, förpackning, transportering, förvaring eller annan befattning med narkotika som ej är avsedd för eget bruk.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2023 anmäldes 380 721 stöld- och tillgreppsbrott, vilket innebar en minskning med 3 procent (−11 816 brott) jämfört med året innan.

Inbrott

År 2023 anmäldes 69 705 inbrottsstölder, vilket innebar en ökning med 510 brott (+1 %), jämfört med 2022. Det anmäldes 10 812 bostadsinbrott 2023, vilket är en minskning med 158 brott (−1 %). Av dessa utgjorde 5 702 villainbrott, vilka minskade med 230 brott (−4 %) och 5 110 lägenhetsinbrott, som ökade med 72 brott (+1 %).

Under 2023 anmäldes 47 446 stölder i butik, vilket är en ökning med 10 procent (+4 412 brott) jämfört med 2022.

Rån

I jämförelse med 2022 minskade antalet personrån med 3 procent 2023, till 5 374 anmälda brott. Av dessa gällde 4 881 rån mot någon annan än en äldre eller funktionsnedsatt person. Rån mot vuxna minskade med 4 procent, till 3 434 brott. Rån mot barn ökade med 1 procent, till 1 447 brott. Totalt begicks 487 personrån med skjutvapen 2023, vilket var oförändrat (+1 brott) jämfört med 2022. Merparten (84 %) av rånen med skjutvapen begicks mot vuxna.

Från 2022 till 2023 minskade antalet anmälda butiksrån med 10 procent, till 361 brott, och antalet anmälda bankrån förblev oförändrat med noll (0) anmälda brott.

27 Mars

Slutlig statistik

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2023 publiceras den 27 mars 2024. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2023 samt handlagda brott 2023.

För mer information:

statistik@bra.se