Illustration: Tove Hennix

Ny kartläggning av hot och våld mot politiker


Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.

 I beslutet skriver kultur- och demokrati­minister Alice Bah Kuhnke bland annat:

Kunskap om utsattheten för hot och hat hos förtroendevalda lägger grunden för ett effektivt förebyggande arbete. För att kunna följa och analysera utvecklingen av utsattheten för hot, våld och trakasserier hos förtroendevalda utgör rapporten Politikernas trygghetsundersökning ett viktigt kunskapsunderlag för regeringen. Kartläggningen som avser mellanvalsåret 2016 kommer att bidra till ökade möjligheter att göra jämförelser över tid och mellan olika aktörer som är centrala för det demokratiska samtalet.

Undersökningen har tidigare genomförts för åren 2011, 2012 och 2014 och uppdraget ska redovisas i november nästa år.